Kontrolní výbor magistrátu řešil propad Blanky - příliš nového se nedozvěděl

Praha – Kontrolní výbor pražského magistrátu se znovu zabýval červencovým propadem tunelu Blanka. Radní se dnes seznámili se znaleckým posudkem, který pro město vypracovala Národohospodářská fakulta VŠE. Podle něj mohla Praze vzniknout škoda minimálně 14 milionů korun, horní hranice ale půjde určit, až skončí vyšetřování báňského úřadu.

Podle posudku bude záležet na tom, jaké budou příčiny propadu. Pokud se neprokáže, že událost vznikla kvůli nepředvídatelným fyzikálním podmínkám, nebo pokud nebude možné příčinu zahrnout do kategorie rizik nesených přímo objednatelem, tak bude za škody odpovídat Metrostav jako Dodavatel stavby. V opačném případě škody zaplatí pražský rozpočet – pokud nebude vina na straně Metrostavu, tak má firma nárok na automatické prodloužení smlouvy na další výstavbu. 

Podle posudku vznikly v důsledku propadu tunelu materiální škody na pozemcích a stavbách, dále na tramvajových kolejích a přilehlých komunikacích. Poškozeno bylo rovněž dobré jméno Prahy. Propad si také vyžádal náklady navíc na zajišťovací a záchranné práce, na odstranění propadu a administrativní náklady.   

Video Studio ČT24 k propadu tunelu Blanka
video

Studio ČT24 k propadu tunelu Blanka

Členové kontrolního výboru se propadem zabývali už před měsícem, tehdy požadovali audit na magistrátu, protože prý mělo na odboru městského investora docházet k chybám. Prošetření kontrolním výborem žádali hlavně zástupci opozice, kteří doufali, že dnes dostanou na stůl výsledky auditu.