Praha chce zatočit s korupcí, přijala nová pravidla pro zakázky

Praha - Praha přijala nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Z výběrových řízení mimo jiné vyřadí firmy s akciemi s neznámou vlastnickou strukturou. Ředitelé odboru budou moci podepisovat zakázky pouze do šesti milionů korun, o vyšších zadávacích řízeních bude rozhodovat rada. Většina zakázek by také měla být vybírána v otevřeném zadávacím řízení. Na výběrová řízení budou nově dohlížet občané, členové hodnotících komisí by se měli pravidelně měnit. Přijatá pravidla začnou platit už od 15. září. Na webových stránkách města se také rozjíždí projekt Zakázky pod lupou, kde jsou pro zájemce zveřejněné informace o výběrových řízeních organizovaných Magistrátem hl. m. Prahy.

Změnit by se měl i etický kodex zastupitelů, který nyní připomínkují jednotlivé politické kluby. Začít platit by měl do konce volebního období, tedy do října. Radní i zastupitelé tak budou muset přiznat příjmy z firem nebo spolků, které mohou být napojeny na hlavní město například přes granty. 

Nová pravidla vyplývají z protikorupční strategie, kterou vedení města přijalo v červnu. „Pravidla jsou maximálně přesná a přehledná. Jdeme vysoko nad zákonnou normu, jsme přísnější, tvrdší, a to si myslím, že je správně,“ řekl ČT náměstek primátora Milan Richter. Řídit se jimi budou muset jednotlivé odbory magistrátu, ale také akciové společnosti, které vlastní město, tedy dopravní podnik, Kongresové centrum, Obecní dům nebo Pražská vodohospodářská společnost. Společnosti s akciemi, u kterých není jasně známa vlastnická struktura, by nově do výběrových řízení neměly přístup. Richter ale upozornil, že v Parlamentu je připravena novelizace zákona, která by městu k tomuto kroku odejmula potřebnou oporu v zákoně.

Video Rozhovor s Karlem Březinou a Milanem Richterem
video

Rozhovor s Karlem Březinou a Milanem Richterem

Rozhovor s Karlem Březinou a Milanem Richterem

Z 14, 19.8.2010

Reportáž Štěpánky Martanové

Na výběrová řízení budou nově dohlížet i občané. Jejich zapojování do hodnotících komisí ale není podle předsedy sdružení Oživení Tomáše Kramára „nic extra spásného nebo účinného, ale spíš takové populistické opatření“. Sdružení se na tvorbě protikorupční strategie podílelo. „S výslednou kompromisní verzí jsme byli relativně spokojeni… Oproti původní domluvě nás ale pan náměstek Richter o další přípravě protikorupčních opatření neinformuje,“ dodal Kramár. Podle Richtera ale komunikace nevázne a bude pokračovat dál: „Jsme v tuto chvíli ve fázi zavádění konkrétních opatření.“   

Milan Richter (náměstek primátora za ODS):

„Zavedeme rodný list zakázky. Na internetu bude pro všechny přístupné, jaká zakázka byla vypsaná, v jakém plnění a kolik byla konečná fakturace.“

Radní se dále rozhodli snížit ředitelům odborů limit na rozhodování o zadávání veřejných zakázek. Zatímco dosud si mohli vypisovat výběrová řízení do 20 milionů korun, nově budou mít takovou pravomoc pouze do šesti milionů. O zakázkách s vyšší hodnotou bude rozhodovat rada hlavního města.

ČSSD s protikorupčním návrhem souhlasí, její zastupitel Karel Březina ale upozornil, že vše bude záležet na tom, jak se osvědčí v praxi. Bude podle něj například nutné lépe zdůvodňovat, proč u zakázek, kde byla hlavním kritériem cena, vyhrála firma až se čtvrtou nejnižší nabídkou.