Výuka na školách v Přerově v září nezačne

Přerov - Většina škol se už připravuje na začátek nového školního roku. Ale ředitelé tří základních škol v Přerově řeší to, jak žákům zajistit náhradní program. Kvůli prodlevám na Státním fondu životního prostředí začaly totiž plánované opravy školních budov se značným zpožděním. A stavební firmy je do září nestihnou dokončit. Žáci přerovských základních škol Trávník, Velká Dlážka a Hranická v Předmostí tak vstoupí do nového školního roku ředitelskými volny nebo školou v přírodě. Výměna oken spojená se zateplováním budov bude hotova až na konci října.

„Děti pojedou na školu v přírodě, což je asi nejbezpečnější a nejjednodušší, a poté jsme zařídili s muzeem, ornitologickou stanicí, Biosem a Atlasem (středisky volného času, pozn. red.) výukové programy, aby děti o dopolední výuku nepřišly, ale byly mimo školu,“ informuje Marie Mifková, ředitelka ZŠ Trávník.

Na ZŠ Hranická v Předmostí stavební práce ještě ani nezačaly. Ukončeno totiž není výběrové řízení. „V současné době probíhá lhůta pro podání možných námitek uchazečů, kteří neuspěli ve výběrovém řízení. Předpokládáme, že práce budou zahájeny asi první týden v září,“ vysvětluje Zdeněk Dostál z odboru rozvoje magistrátu.

Video Reportáž Svatavy Měrkové
video

Reportáž Svatavy Měrkové

„Beru to jako nouzovou situaci“

Město už vyčlenilo ve svém rozpočtu tři čtvrtě milionu korun na pomoc školám při zajišťování náhradní výuky. „Jak s řediteli škol jsem komunikoval, tak i s naším investičním oddělením odboru rozvoje, aby připravili takový harmonogram, aby nenarušil provoz školy. Jednáme s Vysokou školou logistiky o možném zapůjčení prostor, máme prostory připravené v Chemoprojektu. Ale beru to jako nouzovou situaci,“ říká primátor Přerova za ČSSD Jiří Lajtoch.

„Ředitelé škol obdrží od Statutárního města Přerova finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů školy v přírodě ve výši pět set korun na žáka a finanční prostředky na ohodnocení pedagogických pracovníků školy, kteří budou mít zvýšený dozor nad žáky, a provozních pracovníků školy, kteří budou zajišťovat úklid,“ vypočítává Romana Pospíšilová, vedoucí odboru školství magistrátu.

Na 31. srpna svolalo vedení města veřejné projednávání v Městském domě. Zde seznámí rodiče žáků s harmonogramem oprav a s programem náhradní výuky.

/*json*/{"map":{"lat":49.6427344343,"lng":17.5177001953,"zoom":9,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.455391,"lng":17.450308,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/