Odvolaný úředník Elfmark je podezřelý z korupce při udělování dotací

Praha - Nevládní organizace Transparency International (TIC) podala trestní oznámení na odvolaného ředitele sekce strukturálních fondů ministerstva průmyslu a obchodu Miroslava Elfmarka. Důvodem je podezření z porušování pravidel pro hospodaření s penězi Evropské unie na ministerstvu. Elfmarka, který je zodpovědný za netransparentně nastavený systém dotací, minulý týden odvolal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

TIC nevylučuje osobní zájem Elfmarka na špatném fungování dotačního systému a vyzvala ministra Kocourka, aby zveřejnil skutečné důvody pro Elfmarkovo odvolání. Požaduje i zveřejnění následných kroků MPO vůči Elfmarkovi a také informování o chystaných změnách v oblasti strukturálních fondů na MPO. TIC se s žádostí o prověření postupů ministerstva při přidělování dotací obrátila na Evropský účetní dvůr a na Evropský úřad pro boj proti podvodům. Upozornila zejména na údajné úzké personální propojení ministerstva, externích hodnotitelů a subjektů vykonávajících kontrolu. To podle TIC umožňuje schvalování pochybných projektů.

Na Evropský úřad pro boj proti podvodům a policii se TIC obrátila v souvislosti s dotací ve výši 300 milionů korun na projekt „vědecko-technologického parku“ Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Projekt podle TIC přidělilo MPO zcela v rozporu s platnými pravidly. Kvůli rizikovosti projektu ze strany příjemce dotace byl navíc odvolán rektor zlínské univerzity a případem se zabývá Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality.