Plzeňský kraj chce, aby chyby při rekonstrukci Karlova mostu řešilo ministerstvo

Plzeň - Plzeňský kraj požaduje, aby správní řízení s Prahou ohledně znehodnocení Karlova mostu při jeho rekonstrukci převzalo ministerstvo kultury. Celá věc prý vyžaduje mimořádné odborné znalosti, které krajští památkáři nemohou momentálně v požadovaném rozsahu zajistit. Plzeňský kraj vede s Prahou správní řízení. Kvůli pochybením při rekonstrukci vyměřil v březnu hlavnímu městu pokutu 3,25 milionu korun. Začátkem července ji ale zrušilo ministerstvo kultury a vrátilo případ zpět na kraj k doplnění. Důvodem byly procesní chyby, které krajský úřad udělal. Pražská radnice návrh vítá, radní Ondřej Pecha (ODS) prohlásil, že se to tak mělo řešit od začátku.

„Na základě právních názorů ministerstva, jimiž jsme vázáni, ale které jsou v některých případech ne zcela určitě formulované a problematické, jsme přesvědčeni, že případ vyžaduje mimořádné odborné znalosti,“ uvedla vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu Alena Svobodová. Když se krajští úředníci seznámili s názory a požadavky ministerstva, dospěli k názoru, že věc by mělo dál řešit samo. Úřad proto podal podnět k převzetí kauzy. Krajští památkáři míní, že případ vyžaduje hluboké stavebnětechnické, chemickotechnologické, kulturněhistorické, geologické a řemeslné znalosti.

Alena Svobodová z Krajského úřadu Plzeňského kraje:

„Posouzení zásahů do kulturněhistorických hodnot a integrity Karlova mostu závisí na interdisciplinárním expertním posouzení, které odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu momentálně nemůže zajistit v ministerstvem požadovaném rozsahu.“

Oprava Karlova mostu trvá přes dva roky, práce kritizovala památková inspekce ministerstva kultury. Podle ní bylo nahrazeno více kamenných bloků, než doporučil průzkum. Inspektorům se nelíbil ani způsob, jakým byly opracovávány kameny v zábradlí mostu. Pochybení při opravě Karlova mostu konstatoval i Národní památkový ústav.

Plzeňský kraj při udělení pokuty Praze označil za nejzávažnější pochybení provádění prací bez respektu k tradičním kamenickým technikám, poškozování bloků a nadměrnou výměnu původních kamenů za nové, použití nevhodné malty či špatně provedené spárování. Vadilo mu také použití moderních materiálů neodpovídajících národní kulturní památce, jako je například trvale plastický tmel v dilatačních spárách.

Ukázka z oprav Karlova mostu
Zdroj: ASORKD
Autor: Lukáš Čangel