„Kecejme do toho“ a zvyšme účast mladých na veřejném dění

Praha - Spoluúčast mladých Čechů na veřejném životě není zrovna hojná. Projekt „Kecejme do toho“, který připravila Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), chce tento trend změnit. Mladým lidem proto nabízí možnost vyjádřit názor na témata, která se jich týkají, a to na celostátní i evropské úrovni. Vyjadřovat se mohou například k Evropské unii, státním maturitám, školnému či životnímu prostředí. Rada připravila i diskuse a workshopy na školách a další akce pro mladé. Projekt je plánován na nadcházející školní rok, pokud se osvědčí, měl by pokračovat i bez dotační podpory EU. Cílovou skupinou jsou především mladí ve věku od 16 do 26 let.

Mladí lidé můžou na nově spuštěném webu hlasovat a diskutovat o tématech, jejich důležitosti i konkrétních návrzích změn. Web je propojen se sociálními sítěmi Facebook nebo Twitter. Mezi nejdiskutovanější témata patří státní maturity a školné. Výstupy z jednotlivých projektů pak budou přenositelné přímo na politickou nebo úřednickou úroveň.

„Jsme napojeni na struktury ministerstva školství. Výstupy z projektu se zpracují do zpráv a normálně se zapojí do politického procesu na ministerstvu,“ řekl ČT koordinátor projektu Jan Husák.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Reportáž Ivana Lukáše

UD, 24.08.

Rozhovor s Janem Husákem

Projekt nesouvisí s žádnou politickou stranou ani ideologií

Projekt je určen hlavně lidem od 15 do 26 let. Má rovněž funkci vzdělávací, protože k některým tématům rada připravila analýzy. „Už samotná možnost diskuse kultivuje mladého člověka,“ míní Jan Husák z ČRDM.

Mladí lidé jsou podle něj do určité míry diskriminovanou skupinou, protože nemají dost zkušeností ani možností, jak se vyjádřit. Projekt podle Husáka nesouvisí s žádnou politickou stranou ani ideologií.

„Každý mladý člověk, který bude cítit, že ho něco trápí, tak bude moct toto téma na webu napsat. A téma jeho osobní se může stát společenským tématem,“ říká Husák. Projekt za jeden a půl miliónu ze 70 procent financovala Evropská Unie.

Témata k diskusi:

  • Volby od 16 let
  • Legalizace marihuany
  • Dětský ombudsman v ČR
  • Školné na vysokých školách
  • Státní maturity
  • Zaměstnanost mladých
  • Dobrovolnictví

V rámci projektu se 9. září uskuteční v Praze i akce nazvaná Kecejme do toho Open Air. V parku Parukářka bude od 15:00 do 21:00 připraven pro mladé výtvarný, sportovní i hudební program. Mladým má podle organizátorů ukázat, že se dá trávit volný čas smysluplně. Vstup je zdarma.