Reportéři ČT: Změna územního plánu možná vydělá Janouškovi miliony

Praha - Před pár týdny prošla médii zpráva o tom, že pražský podnikatel a šedá eminence tamní politiky Roman Janoušek má blízko k milionovému zhodnocení pozemků v centru Prahy. Zajímavé je, že pozemky se nacházejí v těsné blízkosti přírodní památky v pražském Podolí, a přesto mají šanci stát se stavebními parcelami. Až dosud se tu stavět nesmělo.

„Já bych rozhodně nebyl pro, aby se zde stavělo, ten svah je hrozně cenný. Je to jedno z několika míst, kde by se rozhodně stavět nemělo. A myslím si, že si to také uvědomovali, když dělali dočasný územní plán, který něco takového v podstatě nepřipouští. Když se podíváme na svah pod Kavčími horami, je zde jedna jediná vila, která byla postavena ještě za první republiky,“ popisuje historik architektury Zdeněk Lukáš.

Teď to ale vypadá, že by se v lokalitě pražského Podolí, na zeleném svahu pod Kavčími horami, stavět mohlo. Reportéři ČT zjistili, že některé parcely jsou v novém konceptu územního plánu zakresleny červeně, to znamená jako stavební pozemky. Je na místě zdůraznit, že změny ještě neschválilo pražské zastupitelstvo. Dosud se tu nikomu stavět nepodařilo, i když se o to dřívější vlastníci pozemků, sousedé paní Petříkové, snažili. „Snem spousty lidí je, dostat pozemky, které například získali v restitucích nebo nakoupili, do kategorie stavebních pozemků, protože tam dojde k výraznému hodnocení,“ vysvětluje prezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný.

Video Pozemky Romana Janouška
video

Pozemky Romana Janouška

Tím šťastlivcem, kterému se podařilo protlačit do konceptu územního plánu změnu zeleně na stavební pozemek v těsném sousedství chráněného území přírodní památky Podolský profil není nikdo jiný než Roman Janoušek. Známý pražský podnikatel, který parcely koupil před šesti lety. Mluví se o něm jako o muži, který má v Praze velký vliv a který je přítelem pražského primátora Pavla Béma. Janouška vloni také vyšetřovala švýcarská prokuratura v souvislosti s podezřením z praní špinavých peněz. Šlo o převody financí v celkové výši dvou miliard korun. „Je to vrstva takzvaných šedých eminencí. Lidí, kteří stojí v pozadí, kteří mají velký vliv, aniž by vykonávali jakoukoliv veřejnou funkci, aniž by byli pod jakoukoliv veřejnou kontrolou,“ říká Stanislav Beránek z Transparency International a dodává: „Je to zodpovědnost každého politika, jestli si takovéhle lidi připustí k sobě.“

Pozemek o rozloze téměř 4 000 metrů čtverečních koupil před šesti lety Roman Janoušek za milion a půl od svých známých manželů Dvořákových. Miroslav Dvořák je předseda představenstva společnosti Letiště Praha, které provozuje ruzyňské letiště a jejímž jediným akcionářem je stát. Dvořákovi pozemky vykoupili jen o něco dříve od jejich předešlých dlouholetých majitelů. Spolu s Dvořákovými Janoušek vlastní ještě další parcely jen kousek od sledovaných pozemků. Nedávno na nich vyrostly dvě vily, v nichž oba přátelé s rodinami bydlí.

Hodnota zdejších pozemků, pokud by se změnily na stavební, by se odhadem minimálně zdesetinásobila. Horní hranice odhadu hovoří dokonce o 26násobném navýšení ceny. Změny konceptu územního plánu počítají ještě se zástavbou pozemků na druhé straně podolského svahu. Ty zasahují přímo do území chráněné přírodní památky. První patří stavební a developerské firmě Prominencon Group, což je od loňska nový název firmy Navatyp Group, která je už léta spojována rovněž se jménem Romana Janouška a která podniká především v oblasti zakázek od hlavního města. Další patří firmě Breva se sídlem na Kypru.

Podle primátora Pavla Béma není na situaci nic podezřelého: „Proces schvalování územního plánu je neskutečně složitý, naprosto otevřený, transparentní. Vítězí v něm záměr, funkce, využití pro dané místo. Když je to místo, které leží ladem, proč jej nevyužít? Naopak, když je to funkční zeleň, tak tu samozřejmě musíme a chceme v Praze chránit.“

ČT se snažila zjistit, kdo konkrétně dal podnět ke změně pozemků na stavební parcely v chráněné památkové zóně. A proč tomu Praha, byť zatím jen v návrhu, který neprošel schválením zastupitelstva, vychází vstříc. Územní plánování spadá pod radního Martina Langmajera. Ten na opakované žádosti o rozhovor vůbec nereagoval. Ostatní úředníci, kteří územní plán zpracovávají, se nechtěli přímo vyjádřit, od koho podnět vzešel. Nakonec potvrdili, že to bylo ze strany majitele pozemku – tedy podnikatele Janouška.

Na daném pozemku se snažilo stavět už více lidí, ale nikdy se jim to nepovedlo. Po uplynutí šedesáti let se to najednou povede zrovna Romanu Janouškovi, který je znám svými vazbami na magistrát. Pavel Bém však uvádí, že právě proto, že je Janoušek jeho přítel, je nemožné, aby došlo k nějakému zvýhodňování: „Já bych byl prvním, kdo by veřejně vystupoval proti jakémukoliv nerozumnému zvýhodnění vlastníka, v tomto případě dokonce ještě primátorova přítele. Věřím, že v transparentním posuzování územního  plánu, konceptu a následného schvalování budoucím zastupitelstvem, ne tedy mnou, nemůže zvítězit nic jiného než rozumný, věcný pohled.“

Co s pozemky případně zamýšlí majitel Janoušek,  se nám zjistit nepodařilo. Pan Janoušek je známý tím, že s médii zásadně nekomunikuje. Ve vile v Podolí jsme ho nezastihli. V katastru Janoušek uvádí ještě další pražskou adresu. Ani tady ale nebyl k zastižení.

Zastavění pozemků ale ještě nemusí projít. Zatím totiž záměr narazil na odpor odboru ochrany životního prostředí pražské radnice. „Odbor ochrany prostředí tu záležitost posoudil nejenom v tom detailu, ale i v kontextu toho celého zeleného svahu a horizontu, a jelikož se v území v bezprostředním kontaktu nachází  řada ploch, které jsou přírodovědně hodnotné, cenné, a také z hlediska toho,  že se jedná z hlediska ochrany krajinného rázu o významný zelený pražský horizont nebo svah, tak ten návrh na zastavění toho území neakceptoval,“ řekl ředitel ochrany životního prostředí hlavního města Prahy Josef Pavlík. „Jelikož své stanovisko opíráme o zákonné paragrafy v zákoně o ochraně přírody a krajiny, tak se jedná o stanovisko, které zpracovatel musí respektovat. A ani nemůže tuto záležitost předložit k hlasování,“ dodává.

„Počkejme až na schvalování. Nejenom konceptu - koncept nic neznamená - ale především vlastního územního plánu,“ uzavírá primátor Bém.