Kyberšikana: stále častější problém na českých školách

Praha – Už za týden se vrátí většina dětí do školních lavic, tam na ně ale mohou čekat nepříjemné problémy – třeba kyberšikana. O tomto problému moc dětí, ale ani rodičů a učitelů neví, přitom podle průzkumu zažilo některý druh kyberšikany až deset procent žáků 3. až 9. tříd. Nadace O2 spolu s občanským sdružením Aisis proto posílá do škol 1,5 milionu letáků, které mají před kyberšikanou varovat.

Nejčastější formou kyberšikany jsou urážlivé SMS, ponižování prostřednictvím chatů nebo e-mailů a stále častěji také přes sociální sítě typu Facebook nebo Libimseti. „Děti se pohybují ve virtuálním světě až příliš bezstarostně a řada dospělých jim nedokáže říct, jak se před riziky, která zde existují, chránit,“ upozornila Ivana Šatrová z Nadace O2.

Polovina letáků je proto zaměřena na žáky 3. až 9. tříd, žáci tam najdou třeba kontakty na Linku bezpečí nebo internetovou poradnu. Hlavně je má ale materiál povzbudit, aby se nebáli kvůli kyberšikaně svěřit někomu staršímu. Podle manažerky projektu Jany Udatné se ukázalo, že se děti nejčastěji  svěřují svým vrstevníkům, ve druhé řadě rodičům a asi devět procent žáků se svěří svému učiteli. Druhá polovina je pak určena pro rodiče: Dozví se tam, co vůbec kyberšikana je, jak se projevuje a jak mohou svému dítěti pomoct. Leták by měli dostat na první rodičovské schůzce na začátku školního roku.

Video Reportáž Edity Valentové
video

Reportáž Edity Valentové

Zároveň míří do škol plakáty o kyberšikaně, které jsou určené k vyvěšení do sboroven. „Školy často mají pocit, že tím, že se kyberšikana odehrává mimo jejich zdi, se jich netýká. Výzkum ukázal, že tento jev úzce souvisí s klimatem ve třídě, často se propojuje se šikanou tváří v tvář, a především s tím, že 78 procent agresorů navštěvuje stejnou třídu nebo školu jako oběť,“ upozorňuje Jana Udatná.

Problém kyberšikany se škol dotýká ještě z jednoho důvodu, její obětí se totiž může stát samotný učitel. I s touto variantou projekt počítá a učí kantory, aby si uvědomili, že i oni jsou součástí školy a musí dodržovat pravidla a být spravedliví. „Jestliže učitel dodržuje pravidla, stává se autoritou pro žáka a takový učitel obvykle nebývá šikanován,“ domnívá se jedna z lektorek projektu Markéta Bajerová.

Součástí projektu Minimalizace šikany je také vzdělávací program pro školy. Díky dotacím z EU by se tento osvětový kurz mohl do roku 2012 rozšířit na další stovku škol. Kromě toho si mohou zájemci pořídit také knihu o tom, jak šikaně předcházet.

Formy kyberšikany
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24