Nejvyšší soud kritizuje snížení platů ve státní správě

Brno - Vedení Nejvyššího soudu (NS) kritizuje plánované snížení platů ve státní správě. Změny se prý negativně projeví v justici tím, že ochromí soudní administrativu. „A bez kvalitní administrativy i sebekvalifikovanější soudce není schopen zajistit řádný výkon soudnictví na svém úseku,“ uvedla předsedkyně NS Iva Brožová v dopise adresovaném ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi. Odbory NS se zapojí do odborářských protestů.

„Navrhovaná změna by se zvlášť negativně promítla v soudnictví, zejména v hlavním městě Praze a v dalších větších městech, kde již v současnosti a za současných platových poměrů je více než obtížné získat kvalifikované pracovní síly pro soudní administrativu (…),“ uvedla Brožová.

Odborová organizace Nejvyššího soudu se zúčastní 21. září v Praze demonstrace proti snížení tarifních platů. Podle názoru odborářů jsou připravované škrty „extrémem vlády“, která není schopná hledat úspory jinde.

Platy zaměstnanců ve státní správě by se měly od příštího roku plošně snížit o deset procent, a to ve všech úrovních tarifů. Zároveň by bylo možné výrazně zvýšit zaměstnancům osobní příplatek. Počítá s tím návrh ministerstva práce a sociálních věcí. Odbory s návrhem na úpravu platových tarifů nesouhlasí.

Mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig:

„Podle odborářů je nepřijatelné, aby za rozmařilost politické reprezentace nesli tíži především obyčejní lidé této země,“ uvedl Knötig, jenž je také místopředsedou odborové organizace Nejvyššího soudu.

Brožová má k návrhu novely vládního nařízení také formální výhrady kvůli chybám v odkazech na přílohy. Připomínkové řízení mělo podle ní extrémně krátkou lhůtu. Celý návrh bude mít podle Brožové demotivační dopad na zaměstnance veřejné sféry a na životní úroveň jejich rodin. „Nelze totiž akceptovat, že snížení tarifních platů může být nahrazeno nárůstem takzvaných pohyblivých složek platu, jako osobními příplatky či příplatky za vedení, neexistují-li žádná pravidla pro předpokládaný nárůst,“ napsala Brožová Drábkovi.