Plzeňská práva: Podezřelé tituly bakalářům zůstanou

Plzeň - O bakalářský titul z plzeňských práv nikdo nepřijde. Ve všech podezřelých případech bylo totiž řízení o odebrání titulu zastaveno. Oznámil to rektor Josef Průša. Univerzita má už také výsledek prověrky rigorózních prací. Projít systémem na odhalování plagiátů nechala 147 prací, data se povedlo zpracovat u 139 z nich. Problematických je hlavně pět prací, u nichž byla ve více než 50 procentech textu shoda s jinými dokumenty. Škola nyní bude řešit, zda jde o plagiáty. Termín ukončení procesu s odebíráním titulů se tak stále posouvá. Stihnout by se prý mělo vše do února příštího roku, kdy rektor Průša končí ve funkci.

 

Podle Hospodářských novin (HN) posílá Západočeská univerzita (ZČU) v těchto dnech absolventům bakalářského studia dopis s oznámením, že zastavuje řízení o odebrání titulu. Studenti prý nemohou za to, že na plzeňských právech panovaly zvláštní poměry. „Nelze prokázat ztrátu dobré víry při nabytí vašeho vysokoškolského titulu,“ stojí podle HN v usnesení Komise pro prověření studia.

„Ze sedmi bakalářů bylo správní řízení zastaveno v šesti případech. Jednomu se stále ještě nepodařilo doručit dopis o zahájení řízení. “Všichni z nich doložili práce, kopie posudků, nebyl tak důvod, „Všichni z nich doložili práce, kopie posudků, nebyl tak důvod, proč v řízení pokračovat,“ řekl Průša.

Video Brífink rektora Průši
video

Brífink rektora Průši

Šéfa policie v Plzni univerzita ani neprověřovala

Mezi problémovými bakalářského nositeli titulu byl přitom i bývalý šéf městské policie v Plzni Luděk Hosman, který opsal i s chybami závěrečnou práci od svého nadřízeného. K plagiátorství se později přiznal a také rezignoval na svou funkci. Řízení o odebrání titulu ale škola s Hosmanem vůbec nezahájila. Podle Františka Korbela, právníka pověřeného univerzitou zpracováním podkladů pro odebírání titulů, rektorova komise Hosmana za problémového vůbec neoznačila a tudíž mezi prověřovanými ani nebyl. Případem Hosman se pro podezření z trestného činu plagiátorství zabýval i útvar pro odhalování korupce. Ten ale na konci února věc odložil z důvodu promlčení.

Pět rigorózních prací je problematických

ZČU poslala ke kontrole rigorózní práce z právnické fakulty, které se podařilo dostat do elektronické podoby. Nejde tak o všechny, ale zhruba o třetinu. Z prověřovaných rigorózních prací bylo 91 prací bez problémů, 34 prací vykazovalo shody s jinými texty v rozsahu do deseti procent, 9 prací pak shodu mezi dvaceti a třiceti procenty a 5 prací se shodovalo s jinými ve více než padesáti procentech. Pro srovnání nechala ZČU zkontrolovat i 120 prací obhájených na své filozofické fakultě, pouze dvě práce vykazovaly shodu, a to u jedné pět, u druhé osm procent.

Rektor Průša řekl, že výsledky zatím není možné komentovat a práce musí projít člověk, aby bylo možné říct, že se jedná o plagiát. Zatím totiž není jasné, kdo případně od koho práci opsal. Software brněnské univerzity nezkoumá mezi sebou jen práce obhájené na právech v Plzni, ale jejich text porovnává i s pracemi z jiných vysokých škol a dalšími materiály obsaženými v databázi.

Prověřování pokračuje také v případě adeptů na ztrátu titulu Ph.D., kde už dříve univerzita kývla u dvou na odebrání. Skončeno není ani prověřování držitelů titulu Mgr. a JUDr. Průša odhadl, že tak u deseti až 15 případů ze všech bude univerzita v řízení pokračovat.

V týdnu uzavřela univerzita spor s exděkanem práv Jaroslavem Zachariášem, dohodla se s ním, že z fakulty odejde dohodou. Žalobou proti výpovědi se ale brání ještě také bývalý proděkan Ivan Tomažič a bývalý předseda akademického senátu fakulty Daniel Telecký. „U Teleckého je problém, že založil účelově odborovou organizaci. Takový podobný proces už jsme prohráli,“ řekl Průša. Počká ale na návrhy fakulty, jak by chtěla oba spory řešit, zda také mimosoudním narovnáním jako v případě Zachariáše.


ZČU hledá nového rektora, který od února nahradí v čele školy Josefa Průšu. Kandidáti na jeho místo jsou zatím dva, ředitel Výzkumného centra Nové technologie při ZČU Miroslav Holeček a děkanka fakulty zdravotnických studií Ilona Mauritzová. Příjem návrhů ale ještě nebyl ukončen, termín vyprší 24. září. Průšovi končí funkční období 28. února 2011. Rektorem byl dvakrát po sobě.

Opsaná bakalářská práce Luďka Hosmana
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24