Dokument na ČT24: Alexej Čepička – z vojína generálem

Praha - Zpravodajská stanice ČT24 po úspěchu z minulého týdne opět nabízí ve večerních hodinách politický dokument – tentokrát o vzestupu a pádu Gottwaldova zetě Alexeje Čepičky. Na životním příběhu neblaze proslulého ministra národní obrany z padesátých let se v roce 2009 podílel i Jiří Pernes, který nedávno neuspěl ve funkci ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Pernes je také jeden z autorů publikace - Alexej Čepička - Šedá eminence rudého režimu. Dokument Alexej Čepička - z vojína generálem přibližil životní příběh tohoto smutně proslulého komunistického politika.

Se jménem Alexeje Čepičky je spojeno utrpení tisíců mladých mužů nucených sloužit v pomocných technických praporech (PTP). Zvláštní pracovní jednotky, tzv. černé barony, zřídil Čepička po vzoru Rudé armády v září 1950. Navázal tím na svou kariéru na ministerstvu spravedlnosti, kde se jako ministr spravedlnosti podílel na zřízení táborů nucených prací, kam režim umísťoval své skutečné i domnělé politické nepřátele. 

Během své politické kariéry zastával celou řadu dalších funkcí. Zásadním způsobem se zasloužil o provedení komunistického převratu v únoru 1948. Patřil k hlavním představitelům československého stalinismu. Jeho politickou kariéru odstartoval zejména sňatek s dcerou Klementa Gottwalda, ovšem ani to mu nepomohlo v jejím nečekaném konci. Po smrti tchána - Gottwalda jeho moc rychle upadala. V roce 1956 se Čepička, jako jeden z hlavních viníků politických procesů a dalších hrůz první poloviny 50. let, stal neúnosným i pro tehdejší vedení komunistické strany a státu. Nejprve byl „potrestán“ jinou funkcí a stal se předsedou Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci. Teprve roku 1963 byl vyloučen z KSČ a dalších 27 let žil životem dobře zabezpečeného důchodce.

Video Alexej Čepička - Z vojína generálem
video

Alexej Čepička - Z vojína generálem