Reportéři ČT: Armádní cvičiště v rukou developera, a to bez výběrového řízení

Praha - Podezřelé obchody ministerstva obrany, zdá se, jsou u českých novinářů velmi oblíbeným tématem. Dalšímu podezřelému obchodu resortu obrany se dostali na stopu Reportéři ČT. Tentokrát jde o prodej cvičiště v Hradci Králové. Bytový developer - společnost IPB Real/ORCO tyto pozemky získala přes firmu Petrof, která na ně coby vlastník sousedních ploch měla předkupní právo. V tomto případě ale sehrála roli nastrčeného prostředníka. Od IPB Real/ORCO dokonce dostala zaplaceno dřív, než sama pozemky od ministerstva obrany koupila a pro konečného majitele snížila jejich pořizovací cenu.

Na bývalé armádní cvičiště v lokalitě Plachta na jihovýchodě Hradce Králové vypsalo ministerstvo obrany v roce 2006 výběrové řízení, do kterého se přihlásilo deset zájemců. Nejvyšší nabídku dal Martin Junek, nicméně poté bylo výběrové řízení zrušeno. „Řízení bylo pozastaveno kvůli nějakým nejasnostem, a potom mi přišel dopis o prodeji přímém, nevím o tom nic dalšího,“ to jediné k tomu sdělil Martin Junek. Podle ředitele pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva Josefa Lachmana byl důvod prostý: „Důvodem zrušení byla možnost prodeje, tedy přímého prodeje jednomu z vlastníků sousedních pozemků za cenu vyšší, než byla dosažena ve výběrovém řízení.“ 

Dva dny po podpisu jdou pozemky dál….  

A tak 3. ledna 2007 pozemky koupila společnost Petrof za 42 milionů 220 tisíc korun. Jenže cena byla jen o deset tisíc korun vyšší než u Martina Junka, kterého o zrušení výběrového řízení ministerstvo informovalo až po tomto prodeji. Pouhé dva dny po podpisu smlouvy prodává Petrof pozemky dál společnosti IPB Real/Orco za 44 milionů 460 tisíc korun. Pozemky ministerstva obrany tak získává komerční developer, který neměl předkupní právo a musel by tedy jít do výběrového řízení, neboť jinak by na přímý nákup státního majetku neměl právo. Ministerstvo bohužel tento prodej nezaregistrovalo.

Petrof přiznává, že obchod zprostředkoval 

Další podivnou věcí je, že společnost Petrof dostala od IPB Real/ORCO zaplaceno ještě dříve, než sama zaplatila ministerstvu, a to tři měsíce před skutečným prodejem. Mluvčí společnosti IPB Real/ORCO nehodlá hodnotit, zda firma Petrof byla nebo nebyla prostředníkem. Petrof ale roli prostředníka přiznává. „Jednalo se o obchodní případ, ve kterém jsme za účelem výdělku zaujali pozici zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že jsme soukromá firma, nevidím důvod k poskytování informací vztahujících se k tomuto tématu,“ dodává jednatelka Petrof s. r. o. Zuzana Ceralová – Petrofová. 

Ministerstvo obrany navíc udělalo právní chybu, když si nepožádalo o schvalovací doložku ministerstvo životního prostředí. Územím totiž prochází ochranné pásmo přírodní památky. Ministerstvo životního prostředí teď chce nechat soudně přezkoumat, zda je s takovou chybou prodej pozemků vůbec platný. Další podrobnosti celé kauzy nabídneme v pondělí v pořadu Reportéři ČT ve 21:25 na jedničce.

Josef Lachman - ředitel pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany
Josef Lachman - ředitel pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany
Více fotek
  • Josef Lachman - ředitel pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1922/192154.jpg
  • Armádní cvičiště v Hradci Králové autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1922/192153.jpg