Dárcovství spermatu: Výnosný byznys i záchrana rodu

Praha – České spermobanky se potýkají s nedostatkem kvalitních dárců. Jen každý desátý muž, který nabízí své pohlavní buňky, totiž vyjde z přísných testů úspěšně, a kliniky tak musí spermie stále častěji přivážet ze zahraničí. Sem přitom paradoxně za vidinou lepšího výdělku míří i někteří darující Češi. Jak však upozorňují lékaři zabývající se medicínskou etikou, například v Německu není darování spermií na rozdíl od ČR anonymní, a dítě tak může svého genetického otce vyhledat.

Česká centra asistované reprodukce přiznávají, že muži darují sperma hlavně pro peníze. Částka, kterou dárcům vyplácejí, se pohybuje v rozmezí 800 a 1500 korun, přičemž část obdrží muži hned a zbytek po ukončení dárcovského cyklu. Dárců je ale málo, za což podle lékařů z části může i jejich odliv do zahraničí, kde k nim jsou kliniky finančně vstřícnější.

0Požadavky na osobu dárce jsou stanovené novelizovaným zákonem o péči o zdraví lidu 227/2006 Sb. Ten předepisuje věk 18 až 35 let a minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Samozřejmostí je dobrý zdravotní stav bez genetických a pohlavních chorob. Při dárcovství je striktně zachovávána anonymita, kterou lze prolomit jedině tehdy, pokud to vyžaduje vážný zdravotní stav dítěte. Z etického hlediska může jeden dárce přispět k narození maximálně 10 dětí.

Muži by však měli mít na paměti, že na rozdíl od Česka nemusejí v cizině zůstat anonymní. „Dárce si musí uvědomit, že když daruje v Německu, tak se může stát, že za 15 let za ním dítě přijde, že ho chce poznat, což může vést k právním důsledkům,“ upozornil ale vedoucí lékař plzeňského institutu reprodukční medicíny Petr Uher.

V Kanadě, USA nebo Velké Británii jdou v dárcovství mužských pohlavních buněk ještě dál. Neplodné páry si vybírají svého dárce z podrobných katalogů i podle zájmů, nadání nebo fotografií obličeje. Pár si častokrát může přivést i dárce vlastního, podmínkou ale pochopitelně zůstává dobrý zdravotní stav. I zde funguje dárce především jako obchodní partner. Naopak ve Francii se uplatňuje názor, že dárce na finanční odměnu nárok nemá, jedině tak je možné zaručit, že jde čistě o snahu pomoci, a nikoli o způsob výdělku.

Češi katalog nemají. Je tu však záruka maturity

Podobný výběr jako v anglosaských zemích je v Česku naprosto nemyslitelný. Partneři si mohou vybrat dárce jen nepřímo, a to podle údajů, které o sobě uvede při odběru spermatu. Jak uvedla vedoucí embryoložka z Ústavu pro matku a dítě Jana Rutarová, potenciální rodiče mohou volit podle typu člověka, tzn. podle barvy očí a vlasů, výšky nebo váhy.

Možné požadavky na vzdělání má podle lékařů zaručit právě zákonem stanovená, povinná maturita dárce. „Je to ve prospěch společnosti, aby byla zaručená inteligence. Sítem může být právě to vzdělání,“ uvedl bioetik z 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity Jan Payne. Ve prospěch mluví i statistiky, podle nichž tvoří 90 procent dárců vysokoškolští studenti.

Menšiny sperma v Česku nedají. Diskriminace?

Jako eticky sporné se jeví odmítnutí pohlavních buněk od menšinových skupin obyvatelstva. Kliniky, které odběr spermatu realizují, však argumentují tím, že u menšin nejsou schopny zajistit dostatečný počet vzorků, a tudíž i anonymity. „Anonymita je jediným a skutečně zásadním důvodem. V Česku je pro darování spermií a vajíček anonymní způsob zásadní. Abychom byli schopni takovou anonymitu zajistit, je potřeba alespoň 10 dárců,“ uvedl vedoucí lékař Centra asistované reprodukce Jan Šulc.0

Podle místopředsedy Komise pro etiku a právo v asistované reprodukci Jiřího Dostála však lze odmítnutí dárce z menšinové populace považovat za porušení práv národnostních i Listiny základních lidských práv a svobod. Dostál se tak mj. odvolal na článek 31, podle kterého „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“.

Dárcovství spermatu
Dárcovství spermatu
Více fotek
  • Dárcovství spermatu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1923/192220.jpg
  • Centrum asistované reprodukce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1923/192219.jpg
  • Před oplozením zdroj: wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/707/70636.jpg