ODS: Každý nezaměstnaný dostane do měsíce práci

Praha - Maximálně do měsíce od počátku registrace na úřadu práce dostane každý nezaměstnaný nabídku práce na plnou pracovní dobu, tedy na osm hodin denně. Práce by měla být buď ve formě rekvalifikace, dalšího vzdělávání, nebo veřejně prospěšných prací. Pokud to odmítne, bude z evidence vyřazený. Počítá s tím návrh ODS, o němž dnes informoval předseda ODS a premiér Petr Nečas. Příslušné právní úpravy by měly být hotové v průběhu prvního pololetí příštího roku. Odbory se k návrhu staví poměrně kladně.

„Rozdíl mezi počtem lidí evidovaných na úřadech práce a lidí, kteří podle výběrového řízení Českého statistického úřadu chtějí skutečně pracovat, bývá 120 až 150 tisíc,“ uvedl Nečas. Řada lidí je podle něj v evidenci pouze proto, aby měla přístup k sociálním dávkám a současně mohla pracovat načerno. Premiér si od návrhu slibuje, že přinese úspory v oblasti podpor v nezaměstnanosti a u příspěvků na živobytí. Mohl by omezit i prostor pro nelegální práci: „Jsme přesvědčeni, že návrh bude mít pozitivní dopady.“ Počet nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce by se mohl snížit až o 100 tisíc.

Dávky by se mohly krátit i o dluh na nájemném

Pokud by lidé navrženou práci na úřadu práce odmítli, byli by vyřazeni z evidence. To by pro ně mimo jiné znamenalo, že za ně stát nebude platit sociální pojištění, ani jim nebude započítávána takzvaná náhradní doba do důchodu. Návrh si vyžádá funkční, nejenom organizační reorganizaci úřadů práce a legislativní úpravy, mezi které patří změna zákona o zaměstnanosti. Vyžádá si i dodatečné náklady na rekvalifikace, které by se hradily z úspor na nákladech za nezaměstnané, kteří by byli vyřazeni z evidence.

ODS navrhuje úpravy i v oblasti sociálních dávek. Daleko více je chce vázat na aktivitu lidí. „Budeme prosazovat, aby se více rozevřely nůžky mezi existenčním a životním minimem,“ řekl Nečas. Člověk, který nedopracuje minimální počet 20 hodin měsíčně, by mohl dostat jen třetinu nebo polovinu existenčního minima. Kdo odpracuje více, dostane větší částku. ODS počítá i s tím, že by se rozšířila nehotovostní výplata sociálních dávek, pokud bude nutné chránit zájmy dětí, například když jsou rodiče alkoholici nebo gambleři. Dávky by se mohly krátit například i o dluh na nájemném. „Chceme také snížit podporu v nezaměstnanosti u toho, kdo je v evidenci ze svého dobrovolného rozhodnutí,“ řekl Nečas. Popřel ale, že by podpora měla být odebírána úplně.

Forma dalšího vzdělávání či rekvalifikací je podle odborů přínosná

Návrh ODS sklidil poměrně kladnou odezvu na straně odborů. „Pokud tyto návrhy směřují k tomu, aby stát vyvinul úsilí pro to, aby lidé měli kontakt s prací a mohli se lépe zapojit do pracovního procesu, tak to bude jenom dobře,“ reagoval místopředseda ČMKOS Václav Pícl. Forma dalšího vzdělávání či rekvalifikací je podle něj přínosná. Trochu na rozpacích byl v případě veřejných prací. Nabídka by podle něj měla respektovat vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti uchazeče o zaměstnání.