V Praze soutěžili policisté o nejlepšího regulovčíka

Praha - V Praze se už po jedenácté vybíral nejlepší regulovčík krajského policejního ředitelství. Stejně jako v minulých letech bylo principem soutěže zjistit, který z přihlášených policistů je nejlepší v teoretických znalostech a praktických dovednostech. Po absolvování teoretických testů se celkem 19 účastníků soutěže vystřídalo v řízení dopravy na křižovatkách vytížených pražských nábřeží.

Teoretické znalosti dopravních, ale i pořádkových policistů prověřil test ze zákona o policii ČR, přestupkového zákona a zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jejich praktické dovednosti prověřilo manuální řízení provozu na dvou vybraných frekventovaných křižovatkách. „Policista musí perfektně ovládat manuální řízení křižovatky,“ uvedl vedoucí Oddělení řízení dopravy Miroslav Boušek.

Hůlkou (regulkou) musí strážník uřídit i křižovatku s několika pruhy, po které projíždějí auta i tramvaje.

Video Reportáž Michaely Jendekové
video

Reportáž Michaely Jendekové

Policista na křižovatce byl dříve poměrně častým jevem. Stanoviště se strážníky uprostřed ulice mají v Praze dlouhou tradici. První se objevily už za první republiky. S nárůstem počtu světelně řízených křižovatek se ale policisté objevují už jen ve výjimečných situacích. Regulace provozu strážníky má přesná a zákonem daná pravidla. Podle policistů řidiči pokyny většinou neznají a v provozu pak zbytečně zmatkují.

Regulovčík na křižovatce
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24