Zdravotnické úspory pojedou podle nových tabulek

Praha - Ve zdravotnictví bude zavedena zvláštní platová tabulka. Snížení mezd v ní bude řešeno jinak než u ostatních státních zaměstnanců a lidí ve zdravotnictví se tak nebude týkat návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který snižuje tarifní část platů zaměstnanců státní správy o deset až 43 procent. Dopady desetiprocentního snížení budou podle ministerstva zdravotnictví rozpuštěny mezi platové třídy a platové stupně tak, aby změny platů vycházely z požadavků odborů a umožnily spravedlivěji odměňovat zdravotnické pracovníky. Rozhodla o tom čtvrteční porada ekonomických ministrů. Proti původnímu plánu škrtů odbory protestovaly a na 21. září chystají demonstraci.

Dopady desetiprocentního snížení mezd by měly umožnit spravedlivěji odměňovat zdravotnické pracovníky s výraznějším ohledem na vzdělání, pracovní zátěž a výkonnost jednotlivých kategorií zaměstnanců i jejich individuální schopnost. U mladších zaměstnanců by také mohlo dojít k nárůstům platů, což znamená, že by se změnila křivka tabulky. Ministr zdravotnictví Leoš Heger podle mluvčího Vlastimila Sršně očekává návrhy na úpravu struktury nové platové tabulky jak od zástupců odborů, tak od zástupců zaměstnavatelů. O konkrétních úpravách platů má jednat i s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem, a to pravděpodobně v úterý.

Prezident ČLK Milan Kubek:

0„Jsem rád, že pan ministr bere hrozbu odchodu lékařů do zahraničí vážně, a byl bych rád, kdyby ji brala vážně celá vláda a všem to vydrželo. Byl bych rád, abychom na platformě odbory-komora-ministerstva začali jednat co nejdříve, protože krize je jev cyklický a zdravotnictví si musí umět udržet své kvalifikované pracovníky.“

Video Rozhovor s Milanem Kubkem
video

Rozhovor s Milanem Kubkem

Úpravy tarifních složek mezd státních zaměstnanců oznámil Drábek 19. srpna. Chce tím dosáhnout desetiprocentních úspor. Navrhl dvě varianty. První by stanovila maximální dobu, po kterou se platy mohou zvyšovat. Automatické zvyšování platů po odpracování určitého počtu let totiž není podle ministerstva motivací k rozšiřování schopností, ale motivací k setrvání v úřadu. Druhá varianta počítá se stejným platovým základem pro všechny bez ohledu na počet odpracovaných let. Zvyšování platu by se potom dělo formou osobního příplatku podle schopností a práce zaměstnance. V první variantě by se tarifní platy zvyšovaly maximálně 15 let, a to podle náročnosti jednotlivých pozic. Po šestnáctém roce práce už by se platy nezvyšovaly.

Proti původnímu plánu škrtů odbory protestovaly. Při jednání s vládou však nedospěly k dohodě a vyhlásily na 21. září demonstraci. Kromě zdravotníků se jí mají účastnit například policisté, hasiči a další zaměstnanci státní správy.