Škody po záplavách v Libereckém kraji přesáhly 8,2 miliardy

Liberec - Škody po záplavách v Libereckém kraji přesáhly 8,212 miliardy korun. Největší jsou škody na majetku kraje, které přesáhly 2,2 miliardy. Zničené jsou hlavně silnice a mosty, na jejichž opravy bude kraj potřebovat přes dvě miliardy korun. Na majetku obcí napáchala velká voda škody za 1,65 miliardy. Uvedl to dnes liberecký hejtman Stanislav Eichler. V sousedním Ústeckém kraji překročily škody po povodních 1,93 miliardy korun. Srpnové povodně jsou tak třetí nejničivější od roku 1997. Liberecký úřad dnes zároveň v rámci svého projektu „Finanční gramotnost“ varoval obyvatele v zaplavených oblastech před podezřele výhodnými půjčkami. Obává se dalšího zadlužování domácností a exekucí. V obcích se totiž začaly objevovat letáky s nabídkami, zástupci finančních společností oslovovali lidi s nabídkami úvěrů i přímo na ulici.

Největší škody jsou na zemědělském majetku, blíží se 2,42 miliardy korun. „Je to dáno zejména obrovskými škodami na řekách a vodotečích, které jen Povodí Labe vyčíslilo na 1,7 miliardy korun,“ uvedl hejtman. Jen o málo menší - 2,34 miliardy korun, jsou škody na silnicích, mostech a železnici. Ve výčtu ale nejsou místní komunikace, které jsou stejně jako poškozený majetek obcí v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Tam bude podle hejtmana na nápravu škod třeba dalších 2,3 miliardy korun. Starostové zaplavených obcí by si nyní přáli hlavně hezké počasí. Neustálé poprchávání sice už nezvedá výrazně hladiny řek, ale podstatně komplikuje vysychání zatopených domů.

Starosta Frýdlantu Dan Ramzer:

„Potřebujeme hlavně peníze, a pokud by nám chtěl někdo něco věnovat, uvítali bychom stavební materiál, písek, kámen a podobně, abychom mohli opravovat.“

Video Rozhovor se Stanislavem Eichlerem
video

Rozhovor se Stanislavem Eichlerem

Rozhovor se Stanislavem Eichlerem

Z 14, 13.9.2010

Reportáž Milana Brunclíka

Nejvíce postiženou obcí je Frýdlant, kde velká voda způsobila jen na obecním majetku škody za 285 milionů korun. „Záplavy zničily ve městě mosty a silnice, poškozené jsou i městské domy hlavně v centru města,“ dodal starosta Dan Ramzer. V tuto chvíli už podle něj město nepotřebuje dobrovolníky, s nápravou škod pomáhají nezaměstnaní a počítá se i se zapojením vězňů.

Podle hejtmana nyní skončilo sčítání škod a odstraňování největších problémů a nadchází čas obnovy. „Naším největším úkolem pro nejbližší období bude shánění peněz na její financování,“ přiznal Eichler, který se chystá znovu jednat o možnosti pomoci s ministrem dopravy i předsedou vlády a ministrem financí. Především se chce pokusit získat dotace na obnovu krajských silnic v plné výši: „Jinak zůstanou některé z nich v provizorním stavu i více než deset let.“

Bleskové povodně, které před měsícem postihly Liberecký kraj, si vyžádaly pět lidských životů. Postiženo bylo 80 měst a obcí, což je více než třetina kraje. Velká voda zničila silnice a mosty, na 2 000 lidí vyhnala z jejich domovů. Voda vzala také sedm domů, hlavně v Raspenavě a Heřmanicích. Dalších 55 muselo být strženo nebo je demolice čeká. Částečná demolice se dotkne ještě 52 domů, další čtyři statici sledují.

Největší záplavy v ČR posledních let podle výše nahlášených škod:

7. až 17. srpna 2002 - škoda 73,1 miliardy korun - Zasažena byla více než třetina ČR, nejvíce utrpěly jižní, střední a severní Čechy, voda se nevyhnula ani Moravě. Počet obětí: 17 lidí. Škody: 73,1 miliardy korun.

5. až 16. července 1997 - škoda 63 miliard - Nejtragičtější záplavy 20. století nečekaně postihly třetinu ČR, nejvíce Moravu a východní Čechy. Počet obětí: 50 lidí. Škody: zhruba 63 miliard korun.

7. až 8. srpna 2010 - škoda přes deset miliard - Bleskové povodně, které postihly především Liberecký kraj a Ústecký kraj. Oběti: v Libereckém kraji si povodeň vyžádala pět životů. Škody: škody v Libereckém kraji přesáhly 8,212 miliardy korun, Ústecký kraj vyčíslil škody na 1,93 miliardy korun.

24. června až začátek července 2009 - škoda přes 8,6 miliardy - Intenzivní deště zvedly vodu v Moravskoslezském kraji, záplavy do začátku července zasáhly dalších sedm krajů. Nejhůře bylo postiženo Novojičínsko, Jesenicko, Prachaticko, Strakonicko a Děčínsko. Počet obětí: 15 lidí. Škody: přes 8,57 miliardy korun.

28. března až 10. dubna 2006 - škoda 5,6 miliardy - Tající sníh a intenzivní déšť způsobily povodně, nejvíce na řece Dyji, Moravě, Labi a Ohři. Počet obětí: devět lidí. Škody: 5,6 miliardy korun.

květen, červen 2010 - škoda asi 5 miliard - Části republiky postihly záplavy ve dvou vlnách. První přišla vlivem silných dešťů v polovině května, další pak začátkem června. Nejvíce byla postižena Morava a severní Čechy. Oběti: během obou záplavových vln zahynulo celkem šest lidí. Škody: moravské kraje vyčíslily své škody na více než pět miliard korun, vláda na odstranění škod uvolnila celkem 3,32 miliardy korun.

Odhad nákladů na obnovu obecního majetku
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24