Děčínské zastupitelstvo schválilo stavbu jezu na Labi

Děčín – Děčínské zastupitelstvo podpořilo stavbu jezu na Labi ve variantě, kterou navrhuje Ředitelství vodních cest. Pro souhlasné stanovisko dnes hlasovalo 18 zastupitelů, čtyři se zdrželi. Představitelé města stavbu jezu podporují dlouhodobě. Primátor Vladislav Raška tvrdí, že to pomůže rozvoji podnikání na Děčínsku. Je prý také důležité, že současná varianta obsahuje řadu opatření, která chrání životní prostředí.

Ekologické sdružení Arnika ovšem rozhodnutí zastupitelů kritizovalo. Jeho mluvčí Zora Kasíková podotkla, že rozhodnutí vydalo zastupitelstvo, kterému končí volební období, a to v době, kdy není zcela hotové posouzení vlivu stavby na životní prostředí a neví se, z jakých peněz se jez bude stavět.

Vlastní jez by stál kolem 4,2 miliardy korun a jeho stavba by se podle propočtů Ředitelství vodních cest vrátila do deseti let. Vodní elektrárna, s jejímž vybudováním se také počítá, by stála zhruba jednu miliardu korun a měla by návratnost osm let. Teď ale ještě nejsou k dispozici peníze, ze kterých by bylo možné vodní dílo postavit.

Podle mluvčí Arniky by ale jez měl i přes navrhovaná opatření negativní dopady na životní prostředí, protože v jeho okolí přestane proudit voda a zvedne se výška hladiny Labe. Navíc jsou prý diskutabilní i údaje o ekonomické návratnosti jezu i tvrzení Ředitelství vodních cest, že bude Labe splavné na celé délce německého toku. Jez u Děčína má zajistit, aby lodě s ponorem do 1,4 metru mohly děčínský přístav používat 345 dní v roce.

Projekt počítá s chráněným bobrem i lososy

Ředitelství vodních cest počítá s řadou opatření, která mají chránit vzácné živočichy a rostliny žijící v Labi a na jeho březích. Mimo stavby jezu se nad ním počítá s odbagrováním části zeminy a vytvořením umělých tůní a slepých ramen a založením lužního lesa. Toto území má prý být vhodné třeba pro život bobra evropského.

Na vlastním jezu budou dva rybí přechody a na pravém břehu kolem tělesa jezu speciální kanál, který by mohli využívat vodní živočichové k migraci. Jez bude umožňovat i kolísání hladiny nad ním až o půl metru, aby se dalo simulovat přirozené kolísání hladiny řeky, které vyžadují především některé chráněné rostliny.