Kvůli špatnému ovzduší hrozí Česku soud

Brusel - Evropská komise dnes pohrozila České republice soudem kvůli nedodržení předpisů pro kvalitu ovzduší a pro balení chemikálií. Česko má nyní dva měsíce na to, aby na výhrady Bruselu odpovědělo, a pokud tak neučiní, nebo odpověď nebude dostatečná, oba problémy skončí před Soudním dvorem EU v Lucemburku.

V případě kvality ovzduší Česko porušuje směrnici, která určuje maximální koncentrace jemného polétavého prachu ve vzduchu. Ty jsou pevně stanoveny pro případ denních i ročních koncentrací a jednotlivé země je smějí překročit jen 35krát do roka. V některých regionech ČR, především na Ostravsku, jsou ale koncentrace prachu mnohem vyšší a porušovány jsou častěji, než unie dovoluje.

„Přísné normy jsou nezbytné pro ochranu zdraví občanů EU. Znečištěný vzduch v Evropě nadále způsobuje každoročně více než 350 000 předčasných úmrtí,“ řekl novinářům eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik. Vysoká koncentrace jemného prachu ve vzduchu může způsobovat astma, kardiovaskulární potíže, rakovinu plic a předčasné úmrtí.

Česko žádalo o výjimku

Česko by od žaloby kromě dostatečného vysvětlení vlastních kroků mohla ochránit ještě výjimka EU. O ni mohou země žádat až do června 2011, přičemž ČR o ni s dalšími šesti zeměmi již požádala. Pokud by výjimku některé státy nakonec dostaly, směrnici by nemusely ještě nějaký čas plnit, ale během této doby by musely situaci v postižených regionech postupně zlepšovat. Výjimku však nebude snadné získat.

„Státy musejí například prokázat, že provádějí plán kvality ovzduší, v němž jsou stanovena příslušná opatření ke snížení znečištění pro každou zónu kvality ovzduší,“ dodala komise.

Špatné je i balení a označování chemických látek

Kvalita vzduchu však není jediným ekologickým „hříchem“ Česka. To totiž podle komise nedodržuje ani směrnici o balení a označování chemických látek. „Chemické látky mohou být nebezpečné pro občany i pro životní prostředí. Naléhavě proto žádám Belgii, Českou republiku a Řecko, aby co nejrychleji přijaly opatření nezbytná k provedení tohoto předpisu na vnitrostátní úrovni,“ doplnil Potočnik.