Linku pro seniory podpořilo benefiční představení Rusalky v Národním

Praha - Historická budova Národního divadla v Praze hostila včera benefiční představení opery Antonína Dvořáka Rusalka ve prospěch krizové a poradenské linky Senior telefon, která chrání seniory před týráním a násilím. Akci organizovalo občanské sdružení Život 90. Celou akci zaštítila první dáma Livia Klausová.

Ještě předtím, než zazněly první tóny předehry Dvořákova díla, předal ministr zdravotnictví Leoš Heger Cenu Makropulos, která je každoročně udělována v rámci Mezinárodního dne stáří mimořádnému projektu na podporu seniorů. Převzaly ji zástupkyně Domova sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích. Byla spojena s finanční částkou 300 000 korun.

Rezortní ocenění je poděkováním všem, kteří se významně podílejí na prodloužení lidského života a přispívají k jeho kvalitě. Ministerstvo zdravotnictví pomáhá měnit stereotypy v přístupu ke stáří a stimuluje rozvoj nových zdravotně sociálních služeb určených seniorům. Cena Makropulos byla poprvé udělena v roce 2005 občanskému sdružení Život 90. V dalších letech ji získaly projekt denního stacionáře Gerontologického centra v Praze 8 a město Chrudim za systém zdravotně sociálních služeb.

Video Reportáž Kateřiny Fifkové
video

Reportáž Kateřiny Fifkové

Nad představením převzala záštitu Livie Klausová. „Vážím si práce všech, kteří se rozhodli pomáhat seniorům. Dům Portus, ve kterém sdružení Život 90 sídlí, se stal v pravém slova smyslu přístavem pro seniory, kteří zde nacházejí lidské pochopení, pomoc a inspiraci pro aktivní život,“ uvedla Klausová.

Sdružení Život 90 vzniklo před dvaceti lety, provozuje největší komunitní centrum pro seniory v České republice. Nepřetržitá a bezplatná krizová a poradenská linka Senior telefon, kterou zřídilo v roce 2003, přijímá denně na čtyřicet volání a je jedinou službou svého druhu v republice. Podle manažera Roberta Pitráka zavolalo na její číslo během sedmi let téměř 90 000 lidí z celé České republiky.

Nejčastějšími důvody, proč její číslo 800 157 157 vytočí, jsou prý samota, mezigenerační vztahy, týrání a zneužívání. Sociální pracovníci a psychologové jsou proto připraveni 24 hodin denně včetně svátků pomoci seniorům a poskytnout i podpůrnou péči klientům s psychiatrickými symptomy.

V benefičním představení Rusalky, kterou nastudoval dirigent Jakub Hrůša v režii šéfa opery české první scény Jiřího Heřmana, se v titulní roli představila Maria Kobielská, princem byl Valentin Prolat. Charitativní večer měl nejen pomoct získat peníze na provoz krizové linky, ale hlavně upozornit veřejnost na nejpalčivější problémy seniorů. Další benefiční představení chystá sdružení zase na příští rok.