Vláda chystá reformu vysokých škol, chce upřednostnit kvalitu

Plzeň - Vláda chce reformovat vysoké školství, nutná je i reforma oblasti vědy a výzkumu a také podpory inovací. Prioritou bude kvalita škol i vzdělání, nikoliv kvantita. Pouze kvalita totiž přinese do Česka obory s vysokou přidanou hodnotou, uvedl dnes ve svém projevu při slavnostním zahájení akademického roku premiér Petr Nečas. Ceremoniálu se na Západočeské univerzitě v Plzni účastnili rektoři všech českých vysokých škol a také ministr školství Josef Dobeš. Školství je podle něj nemocné a reformu potřebuje jak síť škol, tak i financování a systém univerzitního vzdělávání.

„Obory s vysokou přidanou hodnotou potřebujeme, chceme-li být dlouhodobě konkurenceschopnou ekonomikou,“ uvedl v Plzni Nečas. Česko podle něj dosud využívalo toho, že má kvalifikovanou pracovní sílu, tato síla navíc nebyla vzhledem k západní Evropě příliš drahá. Na druhé straně ale byla drtivá většina těchto investic založena na oborech a pracovních místech s nízkou nebo středně vysokou vzdělaností. Reforma školství, hlavně terciálního, je proto nezbytná.„Kategorickým imperativem musí být kvalita vzdělání,“ zdůraznil premiér. Nutná je podle něj i reforma oblasti vědy a výzkumu. Česko potřebuje také více provázat oblast inovací především s výkonnou reálnou ekonomickou sférou, neboť inovační kapacita financovaná z podnikové sféry klesá.

Dobeš: Změní se kvalita škol i jejich financování

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

„Reforma vysokého školství je jedním z pěti klíčových úkolů této vlády,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš. Podle něj se v roce 2011 znovelizuje vysokoškolský zákon, připraven bude zákon o finanční podpoře studentů. Prosazení kvality už například naznačuje úkol, který dal akreditační komisi. Ta musí prověřit kvalitu všech doktorandských programů.

„Celé české školství je nemocné, nejen terciální vzdělání. Máme přebujelou síť škol, je kritický demografický vývoj počtu studentů a špatně nastavené financování,“ uvedl Dobeš. Pokud je chtěný systém financování prosazující kvalitu, musí se prý změnit i náročnost jednotlivých stupňů terciálního systému. Vrcholem celého systému mají být univerzitní centra excelence, k čemuž je potřeba spolupráce se soukromým sektorem.

Dobeš slíbil, že bude do konce roku dotaženo schválení klíčového programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ministerstvo také chce rozdat 25 miliard Kč na 30 vědeckovýzkumných center v příštím roce. Tato infrastruktura do budoucích let bude stát minimálně sedm miliard korun.