Stávka zdravotníků v den voleb? Po víkendu je o něco méně reálná

Praha – Zdravotnické odbory stávku původně plánovanou na 15. října zatím nevyhlásily. Spokojily se s veřejným prohlášením ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09), že se pro příští rok nezmění systém odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a nezmění se ani stupnice a výše platových tarifů. O změnách pro oblast sociálních služeb se však stále ještě jedná, a tak stávková pohotovost trvá. Odborový svaz totiž zastupuje jak zdravotníky, tak pracovníky v sociální péči.

„Odborový svaz bude dál o vládních návrzích intenzivně jednat a o svém dalším postupu rozhodne podle výsledků těchto jednání,“ uvedla místopředsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Břeňková. Příslib ministra Drábka je pro odborový svaz velmi důležitý, rozhodně prý ale neodstraňuje všechny navržené změny, které odboráři ze zdravotnictví a sociální péče považují za nepřijatelné. 

Odbory už dříve vyjádřily zásadní nesouhlas s tím, aby zvláštní určení platového tarifu, takzvané pásmové odměňování, bylo rozšířeno na okruh zaměstnanců v sociálních službách. Právě při pásmovém odměňování se plat automaticky nezvyšuje s počtem odpracovaných let. Už teď platí pro některé zdravotníky nebo umělce. S jeho rozšířením počítá novela zákoníku práce, kterou už podpořila vláda.   

Odbory také nesouhlasí se zavedením smluvních platů ani se snížením objemu prostředků na platy a mzdy ve zdravotnictví a v sociálních službách pro rok 2011. Zavedení smluvních mezd by podle odborů ještě více zvýraznilo a prohloubilo nerovnost v odměňování.   

Odbory již dříve uvedly, že smluvní platy ve státní a veřejné správě nejsou v žádné členské zemi EU. Opatření by znamenalo pokles reálných i nominálních mezd. To by podle nich vedlo k demotivaci zaměstnanců, diskriminaci a destabilizaci pracovních kolektivů. Dosavadní systém odměňování pokládají odbory za odpovídající, a to i v mezinárodním srovnání.