Seznam nekvalitních pump koluje po internetu

Praha - Nezisková organizace Acta non verba zveřejnila na webu seznam 70 nekvalitních čerpacích stanic, které v loňském roce neprošly kontrolou České obchodní inspekce (ČOI), informovaly o tom servery Novinky.cz a iDnes.cz. K seznamu se dostala nezisková organizace fintou. ČOI se brání hříšníky zveřejňovat s poukazem na zákon o kontrole nebo zákon o ochraně osobních údajů. V minulosti kritizovala dřívější rozhodnutí ČOI nezveřejňovat názvy pokutovaných čerpacích stanic mimo jiné zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová, podle které je tento postup nezákonný, i protikorupční organizace.

Inspekce v průběhu loňského roku odhalila nedostatky u pěti procent ze všech kontrolovaných vzorků pohonných hmot. Bylo to o šest desetin procentního bodu méně než v roce 2008. Letos v srpnu podíl nekvalitních vzorků pohonných hmot klesl na 6,4 procenta z červencových 11,4 procenta.

Acta non verba využila zákon o poskytování informací a položila ČOI dva na sobě nezávislé dotazy. „Nás napadlo, že bychom mohli položit ČOI dotazy dva, první dotaz na to, které čerpací stanice prošly a druhý dotaz po určitém čase na to, které byly kontrolovány,“ řekl ředitel Acta non verba Vojtěch Razima. „Asi nás bude někdo žalovat, určitě,“ doplnil Razima.

Video Reportáž Michaely Polákové a Veroniky Markové
video

Reportáž Michaely Polákové a Veroniky Markové

Reportáž Michaely Polákové a Veroniky Markové

11.10.2010, Poláková a Marková k benzinkám

Události, komentáře o seznamu čerpacích stanic

Seznam benzinek není příliš konkrétní

Seznam uvádí název společnosti a pobočku, u které ČOI zjistila nedostatky. Jestli selhání benzinky může vést až ke zničení motoru nebo jde jen o drobnost, se ale řidiči ze seznamu nedozví. „Týkalo se to bodu vzplanutí. Parametr nepoškodil zdraví, motor ani životní prostředí,“ uvedl Václav Loula z Benziny.

„Společnost Lukoil si je vědoma toho, že na čerpacích stanicích v Hevlíně a v Trutnově došlo k mírnému nedostatku,“ řekl marketingový ředitel Lukoil Marek Zoula. „Naše společnost se proti rozhodnutí ČOI odvolala… prohlašuje, že ke změně kvality muselo dojít během přepravy paliva mezi rafinerií a čerpací stanicí,“ uvedla v prohlášení společnost Pap Oil čerpací stanice s.r.o.

Hana Štěpánková, mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů

0Úřad pro ochranu osobních údajů důrazně odmítá vyjádření, která tvrdí, že ČOI ve zveřejňování pokutovaných benzinových stanic brání zákon o ochraně osobních údajů. Jde o vyjádření mylná, která nekompetentně interpretují zákon o ochraně osobních údajů.

ČOI tak poskytla oba seznamy, které nezisková organizace porovnala, a vytvořila seznam špatných pumpařů, který zveřejnila na svém webu Kverulant. Ze seznamu však není patrné, čím se stanice provinily. „Žádné informace ani seznam nevyhovujících čerpacích stanic ovšem ČOI neposkytla, a proto vytvoření tabulky či seznamu kýmkoli nebude ČOI komentovat a ani hodnotit správnost či nesprávnost informací,“ uvedl pro server Novinky.cz mluvčí ČOI Tomáš Vozáb.

Citace odůvodnění ČOI

0Je nutné vzít v úvahu, že pokud by došlo ke zveřejnění podnikatelů provozujících čerpací stanice, u kterých bylo, resp. je vedeno správní řízení, je pak nutné zveřejňovat seznamy všech podnikatelů, se kterými vede jakýkoliv dozorový orgán správní řízení pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (např. chybějící údaj pro značení provozovny, nedodržení míry nápoje atd.).

Novela zatím leží na ministerstvu průmyslu a obchodu

Od ledna příštího roku bude mít ČOI zřejmě otevřené dveře ke zveřejňování jmen čerpacích stanic, u nichž zjistila nekvalitní pohonné hmoty. S návrhem počítá novela zákona připravená ministerstvem průmyslu a obchodu. V současnosti inspekce tyto pumpy nezveřejňuje, za což inspekci dlouhodobě kritizují nevládní organizace. ČOI se hájí tím, že jí to neumožňuje legislativa. Novela zákona, která povolí zveřejnit název i adresu čerpacích stanic, je nyní v připomínkovém řízení.