Smog přinutil Moravskoslezský kraj k vyhlášení regulace

Ostrava - Meteorologové dnes odpoledne kvůli smogové situaci vyhlásili v Moravskoslezském kraji signál regulace. Znečišťovatelé tak musí začít dodržovat své regulační řády, díky ekologickým opatřením uvedeným v těchto dokumentech by se mělo snížit množství škodlivin vypouštěných do ovzduší. Signál regulace je platný do odvolání. Kvalita ovzduší v regionu je zhoršená už několik dní a nijak se nelepší. Na některých místech jsou nyní denní limity pro polétavý prach více než trojnásobně překročeny. Hodnoty prašného aerosolu navíc podle meteorologů zůstanou nadlimitní i během následujících hodin.

Nejhorší situace je nyní na Karvinsku, kde je limit pro polétavý prach na třech měřicích stanicích více než trojnásobný oproti povolené hranici 50 mikrogramů na metr krychlový. Dopoledne to bylo pouze na dvou stanicích. Ve Věřňovicích za 24 hodin naměřili meteorologové 166 mikrogramů na metr krychlový, v Bohumíně 158 a v Karviné 153. Nad hodnotou 100 mikrogramů na metr krychlový je přitom polétavý prach ještě na dalších šesti měřicích stanicích, dopoledne jich bylo pět. Nejnižší hodnota (65 mikrogramů na metr krychlový) byla zjištěna v Opavě.

Během dnešního dne a noci meteorologové nepředpokládají významnější změnu celkové imisní situace, hodnoty průměrných denních koncentrací prašného aerosolu se budou opět s velkou pravděpodobností pohybovat nad hodnotou imisního limitu. Meteorologové vyhlásili upozornění na možnost výskytu smogové situace vlivem zhoršených rozptylových podmínek kvůli množství prachových částic v ovzduší v pátek. Pokud se stav v takovém případě dále zhoršuje, může být vydán právě signál regulace, což znamená, že firmy musí přijmout ve výrobě ekologická opatření.

Video Vstup Pavly Daňkové
video

Vstup Pavly Daňkové

Emise a imise:

emise – uvolňování znečišťujících látek, jako jsou výfukové plyny, oxidy uhlíku, popílek, lehký polétavý prach, oxidy dusíku, oxidy síry, které vznikají nejčastěji spalováním.

imise - jsou emise, které se dostaly do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či v organismech. Jejich koncentrace je stálá a nižší než emise; imise se drží při zemském povrchu. Patří do nich také pevné částice dopadlé na zem.