Tři proděkani práv v Plzni rezignují

Plzeň - Na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni skončí tři proděkani, kteří se dostali do vedení fakulty vloni spolu s reformním děkanem Jiřím Pospíšilem. Proděkan pro studijní záležitosti Petr Bezouška, proděkan pro vědu a výzkum Karel Eliáš a proděkan pro strategii a rozvoj Bohumil Havel už o svém záměru informovali nového děkana fakulty Květoslava Růžičku. Reagují tak na Růžičkovo prohlášení, že si na fakultu přivede „své lidi“. Uvedl to Petr Bezouška: „Rezignujeme ke konci měsíce. Do té doby vše předáme. Chceme, aby měl profesor Růžička prostor postavit si svůj tým. Pokládáme za solidní, aby měl čistý stůl a nechceme mu házet klacky pod nohy.“

Bezouška, Eliáš a Havel chtějí podáním rezignace zabránit zbytečným obstrukcím. Informaci o tom, že se míst vzdávají, už novému děkanovi předali. Pokud by sami nerezignovali, musel by Růžička svolat akademický senát, tam případné odvolání projednat a teprve poté by je sám mohl funkcí zbavit. To by se podařilo nejdříve v listopadu.

„Předání úřadu by mělo proběhnout během příštího týdne. Už jsem zadal sekretářce, aby dala dohromady veškerou spisovou agendu, veškerý majetkový inventář. Nyní ještě s kolegy dáváme dohromady aktuální úkoly, aby vše mohlo běžet dál a bez přerušení,“ dodal Bezouška.

Eliáše, Bezoušku a Havla do funkcí nejužšího vedení fakulty dosadil vloni v listopadu Pospíšil, který po odhalení plagiátorské aféry fakultu dočasně vedl. Za své nejbližší spolupracovníky tak zvolil lidi, kteří upozorňovali na nesrovnalosti na škole. Počet proděkanů navýšil z původních tří na čtyři, nově totiž zavedl funkci proděkana pro strategii a rozvoj.

Jediným proděkanem z doby před Pospíšilem je Karel Klíma

Eliáš a Bezouška tehdy nahradili bývalé proděkany Milana Kindla a Ivana Tomažiče, kteří odstoupili z funkcí po vypuknutí skandálu s nestandardní délkou studia některých studentů a plagiátorské aféře.

Jediným proděkanem, který zůstal z doby před Pospíšilem dodnes, je proděkan pro mezinárodní vztahy Karel Klíma. Zda vydrží i nadále za Růžičkova působení, zatím jasné není.

Růžička vystřídal v čele školy Pospíšila, který odešel v srpnu na ministerstvo spravedlnosti. Růžičku zvolil minulý týden akademický senát, přednost mu dal před favorizovaným Eliášem. Rektor Růžičku jmenoval do funkce k 15. říjnu.

Květoslav Růžička

(narozen 1946) je vedoucí katedry mezinárodního práva právnické fakulty v Plzni. Byl prvním garantem oboru mezinárodní právo soukromé, který od roku 1996 vyučuje. Titul profesora pro obor mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu získal v roce 2006. Přednáší i na Univerzitě Karlově v Praze.