Děkan práv v Plzni nařídil přezkum u nedávno vyhozených studentů

Plzeň - Nový děkan plzeňských práv Květoslav Růžička nařídil přezkoumat případy studentů, kteří po přechodu na kreditní systém nesplnili podmínky a museli odejít. Od minulého týdne už proto na fakultě pracuje interní šestičlenná komise, jež prověřuje jednotlivé případy. Skončilo celkem 280 lidí, kolik studentů nakonec skutečně odejde, bude jasné během listopadu. Růžička do funkce šéfa práv nastoupil 15. října.

„Pravidla byla změněna během hry. Když se kreditní systém zavádí, má to být od prvního ročníku, potom postupovat do všech ročníků. Tady byl zaveden najednou ve všech ročnících. Je také otázka, zda měli dotyční dost času, aby mohli splnit povinnosti,“ řekl Růžička.

Přechod na kreditní systém, jenž běžně funguje na všech ostatních fakultách Západočeské univerzity, byl součástí reforem předchozího vedení fakulty v čele s Jiřím Pospíšilem. Podle Růžičky komise složená ze tří studentů a tří pedagogů fakulty případy studentů, kteří museli skončit, posoudí a připraví návrhy. „Já individuálně posoudím každou žádost, zda jim umožníme fakultu dokončit, nebo ne,“ dodal děkan.

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

Růžičku do čela fakulty, kterou poznamenaly skandály s opsanými pracemi a nestandardním studiem, zvolil akademický senát 13. října. Překvapivě mu dal přednost před favorizovaným kandidátem, proděkanem Karlem Eliášem. Po volbě se ve škole mluvilo o tom, že rozhodla právě kauza kolem vyhozených studentů, tedy Růžičkův „benevolentnější“ přístup k těmto lidem. Růžička dnes novinářům řekl, že původně kandidovat nechtěl. Rozhodl se poté, co ho kontaktovali někteří pedagogové a také studenti, kterým se nelíbilo to, že musejí z fakulty odejít.

Uchazečů je o polovinu méně než dřív

Na plzeňské právnické fakultě rovněž razantně ubylo zájemců o studia. S největší pravděpodobností jde o důsledky aféry s tituly. S počátkem letošního akademického roku totiž nastoupilo jen 182 studentů, což je polovina obvyklého počtu. Fakulta sice sama měla v úmyslu přijmout pro tento rok méně uchazečů, stanovila si jen 250, nakonec ale zdaleka nenaplnila ani tento počet. „Uchazeči se hlásí na více fakult a pak si z nich vybírají,“ řekl pro ČT děkan Růžička.

Děkan plzeňských práv
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24