Bič na černé pasažéry - podle soudu je může revizor zadržet a nutit počkat na policii

Brno – Nejvyšší správní soud vynesl překvapivý rozsudek, který by mohl významně pomoci revizorům v boji proti černým pasažérům. Podle verdiktu má totiž revizor právo černého pasažéra zadržet a smí se ho rovněž ptát na totožnost, nesmí ho ovšem nutit ukázat doklady. Pokud však černý pasažér svou totožnost neprozradí, tak má revizor právo ho nutit vyčkat na policisty, nebo se s ním na služebnu vydat sám. Podle Nejvyššího správního soudu by totiž jinak byl drážní zákon nevynutitelný, pokud by závisel na dobrovolnosti cestujícího, a dopravce by v tom případě neměl ochranu proti zásahům do svých majetkových práv.

„Revizor má právo černého pasažéra zadržet a i proti jeho vůli ho přimět k tomu, aby setrval na místě zadržení až do příjezdu policie,“ uvedl pro ČT mluvčí NSS František Emmert. I revizorův přístup ale musí mít své meze. „Pokud se černý pasažér pokouší utéct a revizor ho chce dostihnout, nesmí mu při svém zákroku způsobit újmu na zdraví,“ dodává mluvčí.

Soud řešil případ z Plzně, kde se pokoušel cestující bez jízdenky před revizorem utéct z trolejbusu, což vyústilo v potyčku. Revizor byl za údajný přestupek proti občanskému soužití potrestán, Nejvyšší správní soud ovšem našel v rozsudku řadu chyb. Verdikt už prostřednictvím své mluvčí uvítal pražský dopravní podnik, nicméně nepředpokládá, že by se postupy přepravních kontrolorů zásadně změnily.

Video Rozhovor s Martinem Maisnerem
video

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Soudce Zdeněk Kühn:

„Sankce vůči takzvaným 'černým pasažérům' by tak ve své podstatě byly aplikovatelné pouze vůči cestujícím, kteří by se jim podrobili dobrovolně. Naopak cestující bezohlední a vůči revizorovi dokonce agresivní by žádné negativní následky spojené se svým jednáním nenesli. Jednoduše by totiž z místa odešli.“

Revizorův přístup musí být podle rozsudku přiměřený. Může sice reagovat na případnou agresi cestujícího, ne však neadekvátně. Člověku bez jízdenky má také dát šanci, aby jeho výzvy uposlechl dobrovolně, nemá se na něj hned „vrhnout“. Vymáhání jízdného a pokuty soud přirovnal k postupu vůči zloději v obdobných situacích. Stejně prý má restauratér právo postupovat proti hostu, který nezaplatil objednané a snědené jídlo. Obdobně člověk, jemuž někdo jiný poškodil jeho majetek.

Napadení revizorů v Praze 2006-2009
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24