V čele Asociace krajů zůstává jihomoravský hejtman Michal Hašek

Náchod - Asociaci krajů ČR i nadále povede jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD), do funkce ho na další dva roky dnes zvolili jeho kolegové na schůzi v Náchodě. Jeho statutárními zástupci budou pardubický hejtman Radko Martínek, olomoucký Martin Tesařík, Jiří Běhounek z kraje Vysočina a liberecký hejtman Stanislav Eichler. Pro podporu kandidátů hlasovalo 13 ze 14 hejtmanů.

„Naším hlavním cílem bude zabránit, aby se masivně útočilo na sociální služby, aby se výrazným způsobem redukovala zdravotní péče. Budeme také usilovat o to, aby zůstala zachována základní dopravní obslužnost regionů a aby regiony maximálně vyčerpaly evropské fondy,“ řekl dnes novinářům po skončení jednání rady asociace Hašek.

Za dosavadní úspěchy rady asociace označil například vyjednání memoranda o financování regionální železniční dopravy, asociace stála také u zrodu značky Regionální potravina. „Za vůbec největší užitek považuji, že jsme zabránili hloupým škrtům Nečasovy vlády v oblasti kofinancování evropských projektů,“ řekl Hašek.

Hejtmani se chtějí sejít s ministrem zdravotnictví

Hejtmani během dnešního jednání v Náchodě hovořili o zdravotnictví. „Vyzýváme ministra zdravotnictví Leoše Hegera, aby v co nejkratší době svolal kulatý stůl, ke kterému zasednou hejtmani i další dotčení. To, co se teď děje ve zdravotnictví, je chaos. A samotný stát ho ještě prohlubuje, například přípravou úhradové vyhlášky,“ řekl Hašek.

Rada asociace jednala také o dopravě. „Jsme znepokojeni, jak chaotická je příprava strategické výstavby klíčových komunikací v České republice,“ řekl Hašek. Kraje jsou znepokojené například zvýšením mýtného, podle Haška budou po vládě žádat kompenzace. Do budoucna kraje navrhují zpoplatnění i silnic nižších tříd, které jsou ve správě kraje.

Hejtmani také jednali o problematice školství. „Asociace krajů dnes přijala výzvu ke všem krajům, aby povinně zavedly přijímací pohovory u všech maturitních oborů a současně vyzýváme ministra školství, aby tuto aktivitu koordinoval,“ řekl místopředseda rady asociace Radko Martínek.


Hašek stojí v čele asociace od prosince 2008, ve funkci tehdy vystřídal bývalého moravskoslezského hejtmana Evžena Tošenovského (ODS).

Asociace krajů ČR je organizací zastřešující zájmy krajů, včetně Prahy. Jménem krajů jedná s prezidentem, Parlamentem ČR, vládou, neziskovým sektorem i subjekty, jako jsou hospodářská, lékařská, agrární či potravinářská komora. Od roku 2008 Asociace krajů ČR vyjednala s vládou například desetileté memorandum na financování regionální železniční dopravy, podílela se na vzniku soutěže a značky regionální potravina a v oblasti sportu a mládeže společně s fotbalovým svazem realizuje projekt Bezpečná branka.