Benzin ani plyn nejsou třeba – splašky postačí

Bristol – Na britské silnice vyrazilo zvláštní auto – Volkswagen Brouk poháněný bioplynem z lidských výkalů. Konstruktéři jím chtějí podpořit ekologickou dopravu. Prozatím ale nelze očekávat hromadné rozšíření takových vozidel. Vývojáři odhadují, že zhruba k ročnímu provozu jednoho auta (nájezd 16 tisíc kilometrů) potřebují roční objem splašků ze 70 domácností.

Zajímavou zkušeností může být tankování experimentálního brouku – místo k pumpě musí řidič vyrazit do závodu na zpracování splašků. Zcela však neodpadnou ani návštěvy benzinek – trochu benzinu je potřeba k nastartování motoru. Potom už auto jezdí na metan, který je uložen ve dvou nádržích v kufru. Pro potenciální zájemce o podobný pohon je dobrá zpráva, že z vozu nevychází žádný zápach. „Auto vůbec nesmrdí. Metan se spálí v motoru a z výfuku uniká čistý odpad bez nejmenšího zápachu,“ uvedl ředitel čistírny odpadních vod GENeco Mohammed Saddiq

Uhlíková stopa procesu výroby je minimální - využívá totiž jako surovinu kaly, vedlejší produkt čištění odpadních vod. „Proces výroby bioplynu ve formě použitelné pro pohon auta odděluje dva základní komponenty bioplynu – metan a CO2. Nás zajímá metan, který stlačujeme, aby se dal tankovat do vozidla,“ vysvětlil Mohammed Saddiq.

Brouk-žumpa ujede po naplnění obou metanových nádrží 320 kilometrů. Oproti starším vozidlům poháněným bioplynem je přitom nový experimentální vůz hbitější. „Je úplně stejný jako normální auta,“ zhodnotila řidička Clare-Marie Dobingová.

Vývojáři z bristolské čistírny odpadních vod jsou na svůj úspěch hrdí. Podotýkají, že jejich novou technologii výroby bioplynu z lidských výkalů jen tak něco nespláchne.

Nádrže na metan
Nádrže na metan