Češi mají nedostatky v občanském vzdělání a nedůvěřují demokratickým institucím

Brno – Masarykova univerzita v Brně provedla mezinárodní studii občanské výchovy, ze které výplývá, že mají Češi velké nedostatky v občanském vzdělání a povědomí. Odborníci z Centra občanského vzdělávání upozorňují, že čtyři z pěti voličů nemají jinou průpravu pro život než školní výuku občanské výchovy z dob normalizace. Vstup občanů do veřejného dění tak zatím i po 21 letech demokracie pokulhává.

Rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala upozorňuje, že se Češi potýkají s vysokou mírou nedůvěry v demokratické instituce a nízkou participací občanů v politických stranách i politických aktivitách. Problém se přitom netýká jen dospělé populace. Mezinárodní studie se uskutečnila mezi 14letými žáky ze 38 zemí a vyplynulo z ní, že mají sice čeští žáci dobré znalosti, ale jejich praktické dovednosti i postoje k veřejnému dění zaostávají. „Pokud se podíváme na jejich plánovanou participaci v národních volbách do Parlamentu, tak jen 50 procent plánuje se jich účastnit,“ uvedl Tomáš Protivinský z Centra občanského vzdělávání. 

Podle odborníků nejsou žáci dostatečně motivovaní. Problém je také v materiálech, ze kterých na školách čerpají. Napravit by to měl projekt Výchova k občanství, který od příštího roku centrum plánuje na školách spustit. "Budeme zapojovat materiály ze zahraničí, které hodně pracují s aktivizací žáků a využívají třeba i žákovské parlamenty, vysvětluje ředitel Centra občanského vzdělávání Ondřej Matějka.

Video Reportáž Moniky Futákové
video

Reportáž Moniky Futákové

Centrum teď pro ministerstvo školství zpracovává také analýzu stavu občanského vdělávání dospělých. Výsledky studie se stanou odrazovým můstkem pro rozhodování o dalším postupu v této oblasti.