Demonstrací proti komunismu v listopadu 89 se účastnili i příslušníci ozbrojených složek

Praha - Ozbrojené složky stály během listopadových událostí do poslední chvíle na straně komunistického režimu. Přesto se i tady našly desítky lidí, kteří veřejně vyjádřili podporu stávkujícím studentům a Občanskému fóru. Ministerstvo vnitra tyto případy registrovalo a někdy to končilo i okamžitým propuštěním.

Pouhé zacinkání klíči v centru Jablonce nad Nisou stálo podpraporčíka Jiřího Rittera místo. Ještě ten den musel odevzdat služební průkaz a pistoli. „Bylo mi sděleno, že jsem proti komunistické straně, takže se mnou bude ukončen služební poměr,“ vysvětluje. Případ Ritter zmiňuje také denní situační zpráva ministerstva vnitra, určená nejvyšším činitelům země.

Podobných vystoupení bylo více. Na Letné se dva příslušníci pohotovostní motorizované jednotky omluvili za zásah na Národní třídě s tím, že museli poslouchat rozkazy. Složky dále zmiňují i vystoupení v Mostě, Klášterci nad Ohří i Hodoníně, Bratislavě i Košicích. Náčelník pražské správy Veřejné bezpečnosti zase odmítl příkaz ke skartování archivů a pohádal se kvůli tomu se Státní bezpečností. Ministerstvo vnitra tyto případy pečlivě dokumentovalo jako porušení přísahy a chystalo kázeňský postih.

Kolik příslušníků ozbrojených složek našlo odvahu postavit se proti režimu a jaké byly jejich další osudy, ale zatím přesně nevíme, protože žádný historický výzkum se tomu dosud podrobně nevěnoval. Jednalo se ale o jednotlivce, kteří většinou dopadli špatně.

Příslušníci SNB a armády proti režimu

0

25. 11. Praha – por. Pinc

26. 11. Klášterec nad Ohří – por. Piskel

26. 11. Bratislava – npor. Čavajda

26. 11. Hodonín – pplk. Humpolík

27. 11. Košice – pprap. Balogh

30. 11. Vyškov – kpt. Stejskal