Dobeš: U předškoláků nejde o žádnou zkoušku, jde o hladký nástup do školy

Praha – Na počátku týdne přišel ministr školství Josef Dobeš (VV) s konceptem testování předškoláků. Řekl, že tyto testy by měly ověřit například sociální dovednosti nebo motoriku. Tento nápad však zvedl v řadách zainteresovaných jistou vlnu nevole. Dobeš v ČT blíže upřesnil, že by se nejednalo o kvalitativní srovnávání těchto dětí, ale spíše o nastavení standardů pro mateřské školy, zejména o to, jak by měl být průměrný předškolák připraven na nástup do základní školy. Dětský psycholog z Karlovy univerzity Václav Mertin by s takto nastaveným systémem vesměs souhlasil.

„Rozhodně nechystáme plošné testování dětí v mateřských školách. Jen bychom si přáli mít poslední ročník nějak standardizovaný, tedy najít společné schopnosti, které by předškolák před vstupem do základní školy měl mít,“ vysvětlil ministr Dobeš. Podle něj je totiž samotný přechod pro dítě náročný. Šlo by tedy spíše o zaměření na děti v posledním ročníku mateřské školy a jejich přípravu na tuto radikální změnu. Jak řekl, zpočátku chtěl toto opatření zavést jako povinné, ale jeho nápad se setkal s nevolí odborníků.

Dobeš: „Nešlo by o zkoušku před komisí jako u státních maturit.“

Přitom by ale nešlo o podobný model jako u státních maturit, nešlo by o určitou zkoušku před komisí či systém testování. Tento koncept se spíše zabývá vytyčením již zmíněných standardů či osnov, co by předškolák před nástupem na základní stupeň měl znát a umět. Jak by například měla být rozvinuta motorika, vztah k učení, prosociální chování. Celý projekt by měl být odborně vypracován ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými odborníky. V této souvislosti by ministr také rád omezil školní odklady. Dodal srovnání se zahraničím, kde podle některých studií už pětileté děti jsou více připravené na základní školu než stejně staré děti u nás. Zároveň se ale vyjádřil, že by chtěl zachovat volnost a bezstarostnost života tohoto věku.

Psycholog Mertin: Za vysoké procento odkladů mohou rodiče

Také dětský psycholog Václav Mertin souhlasil s tímto nápadem z hlediska standardizace, kdy by již v některých školách existující rámcový vzdělávací program byl oficiálně ministerstvem aplikován plošně na všechny mateřské školy. I on vidí problém ve vysokém počtu odkladů v ČR, který činí až 25 procent. „Toto vysoké číslo nevypovídá o tom, že by mateřská škola dělala něco špatně, ale jde spíše panickou reakci rodičů, kteří spíše reagují ve svých obavách na základní školu, ne na školu mateřskou,“ doplnil Václav Mertin a tím spíše apeloval na základní školy z hlediska potřeby větší vstřícnosti k dětem. Důvodem jsou podle něho velké rozdíly v samotných dětech. Zároveň však v ČT uvedl, že české mateřské školství je na velmi vysoké úrovni.