Sasko protestuje kvůli jezu u Děčína

Drážďany – Sasko podalo oficiální protest proti plánované stavbě jezu na Labi u Děčína. Německá spolková země nesouhlasí se stavbou z ekologických důvodů. Důkladně vypracované posudky o díle, čítající 600 stran, byly dosud k dispozici pouze v češtině, proto Sasko již dříve požádalo kolegy v Praze o prodloužení lhůty, do kdy se bude moct ke stavbě vyjádřit - ovšem údajně bez výsledku. Saský ministr životního prostředí Frank Kupfer (CDU) tedy zvolil jako poslední prostředek při řešení této záležitosti oficiální stížnost.

Podle českého ministerstva životního prostředí mělo ale Sasko šanci se k projektu vyjádřit. Mělo i možnost účastnit se posuzování vlivů plánované stavby na životní prostředí. „Naší povinností není dávat jim dokumentaci v němčině, proto dostali tak nezvykle dlouhý čas na prostudování obsáhlé dokumentace,“ uvedla mluvčí ministerstva Ilona Chalupská. Čas na vyjádření má Sasko do konce února příštího roku, pak se bude Česko připomínkami zabývat. 

Dlouho diskutované vodní dílo má umožnit splavnost dolního toku Labe 345 dní v roce lodím s ponorem 140 centimetrů. Jez má stát kolem 4,2 miliardy korun a vodní elektrárna, s jejímž vybudováním se také počítá, další jednu miliardu korun.