Zasloužilí dárci krve dostali ceny

Praha – Český červený kříž ocenil 14 dárců krve a krevní plazmy, kteří mají na kontě víc než 250 bezplatných odběrů. Na slavnostním setkání se sešli dárci z celé republiky. Svá ocenění přebrali od ministra zdravotnictví Leoše Hegera a prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla.

Česku chybí téměř 130 000 dárců, aby dostálo doporučením EU. Pacienti to nepociťují jen díky tomu, že bezplatní dárci, kterých je téměř 300 000, chodí na odběry častěji. Postupně jich ale ubývá. Dárce odlákávají také komerční centra, která za odběr platí.

Český červený kříž si letos připomíná 50. výročí zahájení mezinárodní kampaně na podporu bezplatného dárcovství krve, které je nejlepší zárukou bezpečnosti krve a produktů z ní pro dárce. „Riziko přenosu nějaké nákazy při transfuzi je minimální, a to právě díky bezpříspěvkovým dárcům,“ řekl ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Běžný Čech dostane za život průměrně pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék z krve. Největší spotřeba krve je při akutních operacích cévní a transplantační chirurgie, informoval předseda Společnosti pro transfuzní lékařství Vít Řeháček. Nejvíce pacientů potřebuje transfuzi v souvislosti s krvácením do zažívacího traktu.

Dárcem krve se může stát kterýkoli zdravý člověk ve věku od 18 do 60 let. Stačí přijít kterýkoli pracovní den na jakékoli transfuzní oddělení. Ženy mohou darovat krev čtyřikrát do roka, muži pětkrát. Plazmu a krevní destičky lze darovat každé dva týdny, v případě plazmy až 25 litrů za rok. Nejvíce dárců je mezi 25 až 35 lety, dvě třetiny muži. Až 45 procent dárců má krevní skupinu A či 0, pětina B, pět až sedm procent AB.

Český červený kříž
Český červený kříž