Chcete být milionářem? Pracujte pro záchranku v Karlových Varech

Karlovy Vary - Ředitel Krajské záchranné služby v Karlovarském kraji Ivo Tukinski dával některým zaměstnancům měsíční plat mezi 100 000 až 140 000 Kč. K tomu navíc ještě dostávali odměny v desítkách tisíc korun. Dnešní deník Právo poukazuje na tyto výsledky kontroly hospodaření záchranné služby za rok 2008, kterou provedl krajský úřad. Kontroloři zjistili řadu pochybení i porušování zákonů. Z jejich závěrů plyne, že nejméně šest zaměstnanců si za rok přišlo na více než milion korun, některým z nich se plat vyšplhal přes 1,6 milionu korun. K tomu dostávali jednorázové odměny, které ročně u některých z nich přesáhly i 100 000 korun.

Tukinski uvedl, že si jeho podřízení takové peníze zasloužili. O koho konkrétně jde, není z protokolu zřejmé. Zaměstnanci jsou tam skryti pod čísly a jejich identitu odmítl ředitel záchranné služby Právu sdělit. Potvrdil jen, že se jedná o zdravotnický personál, většinou vedoucí lékaře. „Je to dáno množstvím přesčasové práce, ten člověk odpracuje zhruba dva pracovní úvazky a v tomto případě je to cca 320 hodin měsíčně,“ řekl pro ČT Ivo Tukinski. 

Tito lidé měli kromě hlavního pracovního poměru uzavřenou se záchrannou službou smlouvu i na vedlejší pracovní poměr. Například jeden ze zaměstnanců si za rok vydělal na vedlejší pracovní poměr uzavřený na půl úvazku více peněz než na hlavní pracovní poměr. K pohádkovým platům se lékaři dostali díky podivným přesčasům. Opakovaně v měsíci vykazovali nepřetržitě odpracované hodiny ve výši bezmála 80 hodin, drželi tedy více než třídenní služby, uvádí Právo.

Video Reportáž Marka Štětiny
video

Reportáž Marka Štětiny

Reportáž Marka Štětiny

ou 25.11.2010

Reportáž Marka Štětiny

To znamená, že lékař třeba přišel do práce v pondělí v 08:00 ráno a zachraňovat pacienty přestal ve čtvrtek v 15:30. Z protokolu dále vyplývá, že tři dny v kuse měl jeden z lékařů službu 17krát v roce. Kontroloři konstatovali, že tento postup je v rozporu se zákoníkem práce, který nařizuje mezi směnami minimální osmihodinový odpočinek, a to s ohledem na bezpečnost při vykonávání této odpovědné profese.

Bývalá radní Karlovarského kraje pro zdravotnictví Berenika Podzemská: „Někteří sloužící lékaři byli v práci v kuse tři i čtyři dny. Že si za to vydělali dost peněz, to není nic pobuřujícího. Pobuřující je, že neměli zákonem stanovený čas k odpočinku.“

0Ředitel ZZS Ivo Tukinski: „Připouštím, že množství přesčasových hodin není v pořádku. Musím ale splnit zákonem požadovanou péči a dojezdové časy.“

„Je to špatně, že lékaři slouží tak dlouhé šichty a jsou unaveni. Neměl jsem ale jinou možnost, protože máme nedostatek lékařů,“ řekl Tukinski. Kontrola konstatovala i nedostatky ve veřejných zakázkách a v účetnictví. Vedení kraje v souvislosti s výsledky auditu reagovalo tím, že Tukinskému nevyplatilo odměny a nařídilo mu, aby zjednal nápravu. Případem se zabývala i policie, spáchání trestného činu ale neshledala.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1904/190305.jpg
  • Ivo Tukinski autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2128/212761.jpg