Odborníci varují: Nedostatek peněz ohrožuje systém drogové léčby

Praha – Odborník na drogovou problematiku Josef Radimecký dostal letošní Cenu za léčbu závislostí. Právě Radimecký totiž před deseti lety ve funkci národního protidrogového koordinátora vytvořil první protidrogovou strategii v Česku. Díky ní byl dlouhodobě financován ucelený systém služeb pro závislé. Odborníci ovšem upozorňují, že kvůli dlouhodobému omezování peněz je teď systém před zhroucením. Příští rok se má navíc rozpočet znovu snížit až o 20 procent.

Na první pohled to tak přitom nevypadá, podle statistik totiž objem peněz, který se vydává na protidrogová opatření, stoupá. Jenomže se do těchto programů zahrnují i věci, které s ochranou zdraví před negativními vlivy drog vůbec nesouvisí. „Naopak služby, které se certifikovaly a splňují veškerá kritéria kvality podle vládních požadavků, mají každý rok peněz méně a tento proces trvá několik let,“ podotkl vedoucí Centra adiktologie psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK Michal Miovský. 

Také podle Radimeckého je rozdíl, co se do statistik vykáže jako protidrogová prevence, a co jí skutečně je. Jako příklad jmenoval stavbu dětského hřiště, provoz psychiatrického oddělení nemocnice nebo záchytné stanice. 

Video Reportáž Pavla Štrunce
video

Reportáž Pavla Štrunce

Reportáž Pavla Štrunce

15:30

Studio ČT24: Méně peněz na drogovou léčbu

Na protidrogovou politiku loni stát vydal 375 milionů korun, dalších 173 milionů šlo z rozpočtů krajů a obce přispěly 59 miliony. Radimecký ovšem upozorňuje, že na protidrogovou prevenci jde jen devět procent z celkové částky. Strategie protidrogové politiky obsahuje programy prevence užívání návykových látek, léčby, návratu závislých do běžného života a poradenství pro jejich blízké. Zahrnuje i programy, které mají chránit společnost před rozšiřováním infekčních chorob spojených s injekčním užíváním drog. 

Cena adiktologie je od roku 2006 udělována lidem, kteří se významně zasloužili o rozvoj výzkumu, léčby a prevence závislostí. Letos ji získal Josef Radimecký.   

Anticenu Bad Trip udělila odborná porota zastupitelstvu Středočeského kraje za projekt Revolution train. Ten sice získal sedmimilionovu dotaci z veřejných fondů, podle expertů byl ale neefektivní a plýtval prostředky. 

Letos poprvé se udělovala také cena Kiron za počin roku v oblasti drogové prevence. Ocenění získala iniciativa Veřejné zdraví versus veřejný pořádek, která bojuje za zachování kontaktu pracovníků terénních programů se závislými. Terénní programy přispívají ke snižování zdravotních rizik, což společnosti šetří další výdaje, u veřejnosti jsou však poměrně nepopulární.