Vysokoškolské tituly nyní nelze odebírat, tvrdí etická komise

Plzeň - Tituly pochybných absolventů vysokých škol nelze v současném právním systému odebírat. Takový je závěr etické komise k situaci na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Pomoci má nový vysokoškolský zákon, který nyní projednává Poslanecká sněmovna. Nicméně podle stanoviska ministerstva školství lze na základě správního řádu tituly odejmout, a tak k 10 až 15 odejmutím titulů absolventů plzeňských práv patrně dojde.

Rektor ZČU Josef Průša chce všechny případy vyřešit do konce února příštího roku, kdy z funkce odchází. Do té doby chce všem těmto lidem rozeslat dopisy o dalším postupu univerzity. Veškeré podklady k absolventům má dostat od vedení práv do konce roku. Průša očekává, že všichni dotčení se budou zřejmě se školou dlouho soudit a budou poukazovat na to, že mají veškeré potřebné doklady podepsané zástupci fakulty i školy.

Trestní oznámení vyzněla do ztracena

Podle předsedy etické komise Pavla Kratochvíla z Akademie věd podal rektor v souvislosti s kauzou podivných praktik bývalého vedení plzeňské právnické fakulty návrh na zahájení trestního řízení. „Státní zástupce sice došel k závěru, že byl porušen vysokoškolský zákon, ale protože nestanoví žádné sankce, byla žaloba zastavena,“ dodal. Zpráva univerzitní vyšetřovací komise, z níž také etická komise vycházela, podle něj na několika místech říká, že fakulta zákon porušila. „Je neuvěřitelné, k jakému počtu přestupků proti platným zásadám na plzeňských právech došlo,“ dodal Kratochvíl.

„Novela zákona o vysokých školách, pokud bude schválená v současné podobě, umožní rektorům odejmout tituly do pěti let od jejich získání,“ řekl Průša. Podle něj v ní ale není napsáno, kdo může návrhy podávat. Rektor dodal, že připravená novela zákona si vzala „část poučení z kauz kolem právnické fakulty v Plzni“.

Další člen etické komise Viktor Viktora ze ZČU uvedl, že možnost odebírání titulů byla v českém právu až do roku 1998, ale nyní je k této možnosti skeptický. Před šesti nebo sedmi lety řešil případ habilitační práce, která byla ze třetiny plagiátem. „Nebylo možné odejmout titul docent, ale nastala složitá situace, protože například není nikde oficiálně stanoveno, co je to plagiát,“ dodal. Proto k tomuto kroku od roku 1998 žádná instituce nepřistoupila.