Boj o nové smlouvy mezi nájemníky a RPG byty pokračuje

Ostrava - Sdružení nájemníků bytů OKD radí lidem, aby zatím nepodepisovali nové smlouvy se společností RPG byty. Jeho zástupci na základě právní analýzy pro nájemníky nachystají smlouvu novou. Společnost RPG byty s tímto postupem nesouhlasí. Podle ní se tím odkládají veškeré investice společnosti do bytového fondu.

Novou smlouvu se společností RPG byty ještě nepodepsala ani paní Mazurková z Poruby. V bývalém bytě OKD už žije 56 let. Cena nájmu je podle ní příliš vysoká. „Za nájemné platím pět tisíc pět set padesát korun, to je nemožné, mám důchod necelých deset tisíc. A kde je plyn? Kde je elektřina? Nejsem spokojená,“ říká smutně. Sdružení nájemníků bytů OKD nechalo v těchto dnech vypracovat právní analýzu všech nových smluv. A lidem radí: Někteří z vás zatím nepodepisujte, připravíme smlouvu jinou.

„Na byty první kategorie jsou smlouvy na dobu neurčitou a dekrety – tady si myslíme, že nájemníci by měli podat vlastní protinávrhy a na návrh firmy RPG nepřistupovat,“ tvrdí Roman Macháček ze sdružení BYTYOKD.CZ. „Samozřejmě, že nájemník má právo návrh neakceptovat, má možnost předložit nám svůj návrh, v takovém případě ale nemůžeme zaručit benefity, které teď nabízíme,“ vyjádřil se mluvčí RPG byty Petr Handl. Podle právníků je dodatek smlouvy sporný ve více bodech. Zástupci společnosti RPG ale tvrdí, že je vše v pořádku. „Dodatek zakotvuje zvyšování nájmu každoročně vlastně napořád a nájemník se úplně vzdává možnosti se v té věci obrátit někdy v budoucnu na soud, aby on určil, jaké je adekvátní nájemné,“ poukazuje na nedostatky dokumentu právní zástupkyně sdružení BYTYOKD.CZ Hana Marvanová.

„Obávám se, že taková doporučení našim nájemníkům mají jeden jediný cíl, a to oddálit regenerační program, který máme připravený,“ oponuje mluvčí RPG byty Petr Handl. Novou smlouvu už s firmou RPG byty podepsalo více než 10 tisíc nájemníků. Více výpovědí od nájemníků společnost zatím údajně nepociťuje. Jinak jsou na tom realitní kanceláře. „Díky stálému zvyšování nájmu u bytů RPG se nám začínají čím dál tím více ozývat klienti, a to především, že by tyto byty chtěli vyměnit nebo přímo koupit družstevní byt,“ tvrdí realitní makléřka Šárka Lietavcová. Návrh nové smlouvy vyvěsí Sdružení nájemníků bytů OKD na své stránky v průběhu dnešního dne.