Nadlimitní prach stále trápí Moravu, ovzduší se ale zlepšilo

Ostrava - Podle Českého hydrometeorologického ústavu se v Moravskoslezském kraji mírně zlepšilo ovzduší. Průměrné denní koncentrace polétavého prachu zde klesly, přestože jsou na mnoha místech stále za trojnásobkem limitu, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. Ještě ve středu ale byla mezní hranice na řadě měřicích stanic překročena i více než pětinásobně. V oblastech, kde množství polétavého prachu přesáhlo už trojnásobek denního limitu, by lidé s dýchacími potížemi a srdečním onemocněním, senioři a malé děti vůbec neměli chodit ven. Zdraví lidé by se při pobytu venku měli vyvarovat fyzické zátěže.

V minulých dnech vlivem počasí překročily průměrné denní koncentrace polétavého prachu až čtyřnásobně denní limit. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se aktuálně pohybují mezi 71 až 181 mikrogramy na metr krychlový, nejhorší je situace v Českém Těšíně na Karvinsku. Trojnásobně je limit překročen na pěti z celkem 15 měřicích stanic převážně na území Karvinska.

Během dnešního dne meteorologové očekávají zlepšení celkové imisní situace. Přesto se budou denní koncentrace s velkou pravděpodobností pohybovat nad hodnotou imisního limitu. V Moravskoslezském kraji budou překročeny většinou dvojnásobně, ojediněle až trojnásobně. Na Ostravsku a Karvinsku stále platí signál regulace, který vyhlásil Český hydrometeorologický ústav. Znečišťovatelé s platnými regulačními řády tak musí dodržovat ekologická opatření uvedená v těchto dokumentech. Na Třinecku je v platnosti signál upozornění, který varuje před možným smogem.