Věci veřejné: Školné až v příštím volebním období a zelená zeleným tématům

Praha – Věci veřejné na závěr své víkendové ideové konference vydaly signál ke svým politickým partnerům – nechtějí školné v tomto volebním období. Školné se má podle usnesení, které předložil ministr školství Josef Dobeš, odložit na další volební období. Zavedeno by tedy mělo být až mezi lety 2014 a 2020. Věci veřejné argumentují zmírněním dopadů reforem, které kabinet chystá. Nejmenší vládní strana též odmítá prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách a plány na těžbu černého uhlí v Beskydech. Z horního zákona by se podle delegátů měla vyškrtnout ustanovení, která umožňují vyvlastňování. Věci veřejné také podporují to, aby Česká republika závazně stanovila tempo snižování emisí skleníkových plynů. Podle nich by to vedlo k „nastartování čistých inovací a nových průmyslových odvětví“, stojí v usnesení konference, podle něhož by také veřejnost měla mít možnost účastnit se rozhodování o záležitostech životního prostředí.

Dobeš na konferenci podotkl, že podle smlouvy má být ve školním roce 2012/2013 zavedena síť sociální podpory a v dalším školním roce školné. „Bude to půl roku před volbami,“ uvedl Dobeš a dodal, že jde i o politickou věc. Předložit takové usnesení prý Dobeše napadlo přímo na konferenci, na níž si delegáti také odhlasovali, že Věci veřejné budou středovou stranou a budou prosazovat sociálně spravedlivé reformy. Chce prosazovat sociálně odpovědnou a spravedlivou politiku. Neuspěli stoupenci pravicovějšího zaměření VV. Strana se tak vymezila jako nejvíce levicové uskupení vládní koalice. 


Poměrně neočekávané bylo sobotní usnesení o možném odchodu z vlády, možná ještě větší překvapení ale vzbudilo rozhodnutí o zahájení koaliční debaty o odkladu zavedení školného. „Nikdy předem nevíme, co odhlasujeme,“ konstatoval předseda VV a ministr vnitra Radek John, podle kterého se kvůli školnému strhla mezi „véčkaři“ v noci na dnešek pře.

Reakce Petra Nečase

Premiér Nečas v reakci prohlásil, že koaliční smlouva platí sotva půl roku a není důvod ji měnit. Pokud ji věci Veřejné nehodlají dodržovat, měly by to říct říct jasně.

Delegáti ideové konference zavázali v usnesení své ministry k tomu, aby o tom jednali s koaličními partnery z ODS a TOP 09. Je totiž nutné upravit koaliční smlouvu, která zavedení školného obsahuje. Koalice se totiž při svém vzniku dohodla na zavedení takzvaného odloženého školného. Studenti by mohli školné splácet až poté, co začnou vydělávat.

DUHA vítá zelená témata Věcí veřejných

Závazné snižování emisí by podle ekologického Hnutí DUHA rozhýbalo investice například do zateplování domů, čisté energetiky a veřejné dopravy. „Legislativa, jejíž obdobu přijala například i Velká Británie, posílí ekonomiku, sníží účty domácnostem a srazí naši závislost na dovážené ropě a plynu,“ uvedl za hnutí Vojtěch Kotecký, který na konferenci také vystoupil. 

Neprolomit těžební limity se zavázaly ODS, TOP 09 a VV ve vládním prohlášení. Dokument se omezuje jen na hnědé uhlí. O zákazu vyvlastňování se v něm nepíše vůbec. Vláda se pouze zavázala předložit novelu horního zákona, která „zajistí hospodárné využívání zásob nerostných surovin“. 

Nejmenší vládní strana rovněž požaduje, aby zadávání zakázek Lesů ČR na těžbu dřeva bylo průhledné a nediskriminující. Tendry státních lesů budily kritiku už v minulém volebním období, což ta pokračuje do současnosti. Jejich podmínky se nelíbí hlavně menším dřevařským firmám. Kotecký uvedl, že volání po transparentních zakázkách je velmi důležité. Podle něj VV dávají „diplomaticky ruce pryč od kontroverzních plánů“ ministra zemědělství Ivana Fuksy (ODS). Jím navržená pravidla by podle hnutí poškodila lesy a připravila stát o miliardy korun.