V Česku skončil babyboom, lidi neláká ani manželství

Praha - V České republice meziročně ubylo narozených dětí a skončilo tak i období vyšší porodnosti. Růst porodnosti se zastavil už v loňském roce, podle statistiků navíc v nejbližší době nelze očekávat jeho obnovení. Na nové minimum klesl i počet uzavřených manželství. Počet obyvatel se ale za tři čtvrtletí zvýšil o 19 900. V zemi tak ke 30. září 2010 žilo 10 526 685 osob. Na nárůstu obyvatelstva se mimo jiné podílelo to, že počet narozených převýšil počet zemřelých. Do země se také přistěhovalo o 9 600 lidí více, než kolik se z ní odstěhovalo. Nejnovější demografické údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). 

Od ledna do září se v ČR narodilo 88 700 dětí, tedy o 1 500 méně než ve stejném období předchozího roku. Celý pokles se týkal dětí narozených v prvním pořadí, dětí narozených jako druhé a třetí naopak mírně přibylo. Nejčastěji rodily ženy ve věku 29-32 let, kterým se narodila třetina všech dětí. Průměrný věk matek se zároveň opět mírně zvýšil. V letošním roce vzrostl i podíl dětí narozených mimo manželství.

Manželství nepomoho ani atraktivní datum 10.10.2010

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku bylo uzavřeno pouhých 39 000 manželství, což bylo o 2 600 méně než ve stejném období roku 2009. Podle ČSÚ jde o historicky nejnižší počet za celou dobu sledování. Rozvedeno bylo 22 300 manželství, téměř stejně jako v lednu až září 2009. Za letošních devět měsíců ztratilo rozvodem jednoho z rodičů 19 300 dětí.


Naproti tomu za devět měsíců zemřelo 78 400 lidí, což bylo o 1 600 méně než během minulého roku. Více než polovina úmrtí připadla na onemocnění oběhového systému (39 300 zemřelých), 20 800 osob zemřelo na zhoubné novotvary, 4 500 na nemoci dýchacího ústrojí a 4 400 úmrtí bylo podle ČSÚ důsledkem takzvaných vnějších příčin (dopravní nehody, pády, sebevraždy, násilná úmrtí, otravy atd.). Opět se snížila i kojenecká úmrtnost. Z deseti tisíc narozených dětí zemřelo před prvními narozeninami 25 kojenců.

Cizinci tvoří 4 procenta populace ČR

Zahraniční migrací přibylo podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel ministerstva vnitra za prvních devět měsíců 9 600 obyvatel, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 25 900. Podstatně nižší letošní číslo bylo výsledkem o třetinu nižšího počtu přistěhovalých při současném zvýšení počtu vystěhovalých o 64 %. Podle údajů Ředitelství služby cizinecké policie žilo k 30.9.2010 na území ČR 425 568 cizinců, kteří se podíleli čtyřmi procenty na populaci ČR.