Stavby čistíren mají skluz, unie hrozí sankcemi

Praha - Česko nesplní povinnost danou směrnicí Evropské unie, podle níž mají mít všechny obce s více než 2 000 obyvatel do konce letošního roku odpovídající čištění odpadních vod. V řadě jiných míst sice stavba nové čistírny již začala, ale do konce roku nebude dokončena. Zhruba v desítce míst pak nebude do konce roku ani zahájena stavba. Česku proto reálně hrozí sankce ze strany Evropské unie.

„Z hlediska možných sankcí je důležitý termín dokončení, nikoliv zahájení stavby,“ uvedl ředitel odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí Václav Dvořák. Případné sankce může podle něj zmírnit urychlený průběh stavebních prací. Evropský soudní dvůr by podle něj mohl vzít v úvahu aktuální stav prací v době vydání rozsudku. „Čím pokročilejší stav v realizaci stavby, tím menší dopad rozsudku,“ dodal.

Ke konci letošního ledna nemělo podle údajů ministerstva zemědělství čistírnu dle požadavků příslušného nařízení vlády ještě 137 aglomerací. Unijní směrnice se přitom vztahuje zhruba na 630 sídel v Česku. Viníkem je vedle liknavého přístupu vedení obcí velmi často pomalé čerpání peněz z unijních fondů. Evropská komise nepovoluje čerpat dotace v případech, kdy mají tuzemští vlastníci vodohospodářské infrastruktury s provozovateli vodovodů a kanalizací dlouhodobé smlouvy. Stavbu v některých případech znemožňuje také nedostatečná příprava ze strany obcí.

Vláda musí spoléhat na toleranci komisařů

Vláda už dříve opakovaně konstatovala, že stát požadavek Evropské komise v určeném termínu nesplní, podobným závěrem skončilo loni v červnu prezentované šetření Národního kontrolního úřadu. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě s komisí jedná, aby zabránilo případným postihům ze strany unie. Vládu již v minulosti za nedostatečnou aktivitu při jednání s Bruselem kritizoval například Svaz měst a obcí; vodárenské společnosti zase pohrozily, že jejich nutné investice se promítnou do cen vody.

Praha si koleduje o malér

Zvláštním případem je ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze. Ta nedávno získala od pražského magistrátu výjimku na kvalitu vypouštěných vod až do konce roku 2016. Metropole předpokládá, že se do té doby stihne čistírna přestavět a rozšířit tak, aby limity, stanovující množství dusíku ve vodě, splňovala. V září vypsala tendr na rozšíření čistírny. Ze strany EU však pro Prahu pravděpodobně žádná výjimka neplatí. Praha totiž uplatňuje postup podle národní legislativy, ale evropský právní řád se vztahuje na členské státy.

Čistírna odpadních vod
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24