Každý třetí obyvatel ČR se hlásí k víře v Boha a k církvi

Praha - Třetina obyvatel Česka věří v Boha a hlásí se k nějaké církvi. Je to o sedm procent méně než před patnácti lety. Přibližně desetina náleží k praktikujícím věřícím, o Vánocích ale přicházejí do kostela i nevěřící. Moravané jsou zbožnější a častěji udržují vánoční zvyky. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM.

Agentura zkoumá konfesní založení lidí již 15 let. Při posledním výzkumu uvedlo 12 procent lidí, že určitě v Boha věří, a 20 procent, že spíše ano. Naopak 36 procent lidí řeklo, že nevěří, a 32 procent, že spíše ne. K římskokatolické církvi se hlásí 31 procent lidí a k Církvi československé husitské a Českobratrské církvi evangelické kolem dvou procent lidí. Polovina dotázaných uvedla, že je „bez vyznání“, a 14 procent si nebylo jisto. Ostatní se hlásí k různým křesťanským i jiným církvím.

Na bohoslužby chodí alespoň jednou do roka, obvykle na Vánoce, pětina lidí. Alespoň jednou za měsíc pak sedm procent věřících. Dvě pětiny dotázaných ale odpověděly, že k jejich vánočním zvykům patří návštěva kostela. V porovnání s koncem minulého tisíciletí je to o pět procent méně.

O Vánocích chodí do kostela především věřící. Třetina vánočních návštěvníků kostelů ale uvedla, že spíše v Boha nevěří, a někteří tvrdili, že rozhodně věřící nejsou. Ve všech otázkách se projevoval výrazný rozdíl mezi českými a moravskými kraji, ke kterým STEM přiřadil i kraj Vysočina. Více věřících je na Moravě a častěji také chodí do kostela.

Katedrála sv. Víta
Katedrála sv. Víta