Nelegální zaměstnávání cizinců připraví fïrmy o dotace i státní podporu

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo změny zákonů, které mají omezit nelegální zaměstnávání cizinců. Zaměstnavatelé budou nově muset nahlásit úřadům práce zaměstnání cizince ze třetí země. Také budou muset uchovávat na jeho pracovišti kopie dokladů vylučujících nelegální práci. Firmám přistiženým při nezákonném zaměstnávání cizinců bude hrozit pokuta až pět milionů korun. Navrhovaná opatření zatíží státní rozpočet dvěma až 2,7 miliony korun. Ministerstvo předpokládá, že pokud budou změny zákonů schváleny, účinnosti nabudou v polovině příštího roku. Vyplývá to z materiálu zveřejněného na portálu vlády.

Kromě pokuty bude hrozit podnikům za nelegální zaměstnávání cizinců ztráta veřejných zakázek či příspěvků na zaměstnávání zdravotně postižených. Přistižené firmy navíc nebudou mít po pět let nárok na jakoukoliv státní podporu a budou muset vrátit i dotace, které dostaly 12 měsíců před uložením pokuty. Budou mít ovšem možnost prokázat, že dostaly od zaměstnance zfalšované dokumenty.

Doklady o legální práci cizince budou muset firmy na jeho pracovišti mít k dispozici pro případnou kontrolu z úřadu práce či od celníků. Zaměstnavatel tak bude muset uchovávat kopii povolení k zaměstnání, kopie dokladů potvrzujících oprávněnost pobytu cizince v ČR a kopie dokladů prokazujících smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tyto dokumenty budou přitom muset podniky mít připraveny ke kontrole i tři roky poté, co u nich cizinec přestane pracovat.

Navrhované změny zákonů stanoví i povinnost zaměstnavatele vyplatit nelegálně zaměstnávanému cizinci dlužný plat, a to za celou dobu jeho práce. Pokud dobu zaměstnání nebude možné prokázat, zaměstnavatel zaplatí cizinci tříměsíční plat ve výši alespoň minimální mzdy. V Česku bylo na konci listopadu legálně zaměstnáno 220 535 cizinců, jejich počet rostl již čtvrtý měsíc po sobě. Skoro polovinu tvořili Slováci, podle zastoupení v celku následovali Ukrajinci a Poláci.


Pravidla zaměstnávání cizinců zpřísňuje novela cizineckého zákona, kterou před Vánoci podepsal prezident Václav Klaus. Norma ukládá zaměstnavatelům povinnost hradit náklady spojené s vyhoštěním cizince, pokud po skončení platnosti pobytu nevycestoval z ČR, případně uhradit náklady spojené se zdravotní péčí o cizince, kterého propustil před skončením platnosti pracovního povolení. Novela také zavádí takzvanou modrou kartu, která bude cizince opravňovat k dlouhodobému pobytu i k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.