Vláda sníží příspěvek pro postižené

Praha – Ministři Nečasovy vlády se chystají snížit příspěvek na sociální péči pro lidi s nejlehčím stupněm postižení, a to ze dvou tisíc na 800 korun měsíčně. „Myslím si, že vláda byla rozhodnutá příspěvek na péči v prvním stupni snížit, měla to i ve svém volebním prohlášení. Odbornou diskuzi s námi vláda žádnou nevedla, my jsme se snažili argumentovat především tím, že dojde k řadě nespravedlností, ale zbytečně,“ vyjádřil se předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása.

Dle slov Krásy pobírá příspěvek na péči v prvním stupni asi 105 tisíc lidí. „Je to ale velmi široká škála lidí, od třinácti až k osmnácti úkonům. A právě v té škále šesti stupňů je mnoho lidí, kteří už třeba potřebují úkonů 16, 17 nebo 18. To jsou úkony, které je potřeba dělat denně. Člověk, který bude pobírat 800 korun, na takové služby nebude mít prostředky. V konečné fázi se těmto lidem výrazně zhorší životní podmínky,“ podotkl Krása.

Dle slov předsedy Národní rady zdravotně postižených by měla být zpřísněná kontrola, především u posuzování přiznání příspěvku. „Obce mají obrovskou pravomoc v zákoně o sociálních službách. Mohou kdykoliv navštívit klienta v jeho bydlišti a zjistit, zda jsou mu služby řádně poskytovány. To, že kontrola není konána, není věcí jednotlivých lidí, ale státní správy,“ dodal Krása.

„Jestliže státní správa přistupuje k řešení tohoto problému tím, že plošně sníží dávku, aniž by oddělila lidi, kteří potřebují menší počet služeb, a ty, kteří potřebují větší počet služeb, je to problém. Nejspravedlnější by bylo stanovit individuální příspěvek na péči,“ řekl Krása.

Vozíčkáři
Vozíčkáři