Západočeská univerzita zruší diplom 20 magistrům z práv

Plzeň – Západočeská univerzita začala rozesílat dopisy, ve kterých oznámí asi 20 držitelům magisterského titulu z právnické fakulty, že jim zruší diplom. Všechna oznámení by měla být odeslána nejpozději do konce února. Uvedl to náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, který jako zaměstnanec plzeňských práv připravuje pro rektora Josefa Průšu podklady pro správní řízení. Konkrétní jména sice univerzita nezveřejní kvůli ochraně osobních údajů, původně bylo zahájeno správní řízení o odebrání titulu se 41 lidmi. Pokud jsou lidé, kterým bude zrušen magisterský titul, současně držiteli titulu JUDr., tak automaticky přijdou i o ten.

„Odhadujeme, že půjde o 20 studentů. Důvodem pro zrušení diplomu je kumulace více vad a fakt, že pochybení mělo vždy vážný dopad na obsah studia, a šlo tedy o vážné a věcné pochybení,“ dodal Korbel. Podle něj je rušení diplomů jediným možným právním řešením. „Nebudeme odejímat vysokoškolské tituly, neboť je absolvent nikdy nezískal,“ dodal. V praxi to znamená, že se pochybní absolventi vrátí zpět do studentských řad a bude jen na nich, jestli studium ukončí, nebo požádají děkana, aby mohli dostudovat.

Univerzita vytýká nestandardním magistrům pět typů vad. Jde zejména o nedostatečně dlouhou dobu studia a některé chybějící zkoušky. Některá přijímací řízení byla zmanipulována, pochybení našla kontrola i při závěrečných zkouškách. V některých případech nebyly dohledány diplomové práce nebo se zjistilo, že nikdy neexistovaly.

Pokud jsou lidé, kterým bude zrušen magisterský titul, současně držiteli titulu doktor práv, tedy JUDr., automaticky přijdou i o něj. Podle rektora není proti rozhodnutí univerzity možné odvolání, lidé se mohou bránit pouze žalobou u soudu.

Současně také probíhá zkoumání pochybných studentů i u dalších druhů studia, univerzita prověřuje 12 držitelů titulu JUDr., toto číslo se ale ještě může zvýšit, protože probíhá expertní počítačová analýza na protiplagiátorském programu v Brně. U čtyř držitelů titulů Ph.D. dokončuje univerzita řízení o dokazování, u pěti z nich zastavila správní řízení, protože doložili své disertační práce a publikační činnost, dodal Korbel.

Rektor Josef Průša dnes oznámil, že nechal na právnické fakultě zpracovat mimořádný interní audit za dobu, kdy na škole působil nynější ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Výsledky chce mít rektor v polovině března, podle děkana právnické fakulty Květoslava Růžičky se zatím žádná pochybení nenašla.

Jestli ale nakonec o titul některý z absolventů přijde, je značně nejisté. Většina se jich totiž chce bránit u soudu a oslovení odborníci nevěří, že může škola vyhrát. Podle šéfky Akreditační komise Vladimíry Dvořákové, která na celou aféru upozornila, bylo od počátku jasné, že o titul nakonec nikdo nepřijde. Emeritní rektor univerzity Jiří Holenda pak byl ve vyjádření ještě ostřejší: „U soudu budou právníky hájit právníci a dobrý právník obhájí i toho největšího grázla.“


Aféra právnické fakulty vypukla loni na podzim upozorněním Lidových novin, že proděkan fakulty Ivan Tomažič údajně opsal desítky stran své disertační práce. Jeho školitelem byl druhý proděkan fakulty Milan Kindl a oponentem děkan fakulty Jaroslav Zachariáš. Postupně přibývala další odhalení kolem takzvaných rychlostudentů, pochybeních při získávání vysokoškolských titulů či praktik s přijímáním uchazečů o studium na odvolání. Kauza bývá označována za největší aféru polistopadového vysokého školství v Česku.