Vláda má opět na stole návrh zákona o třetím odboji

Praha - Zákon o protikomunistickém odboji by mohla schválit Nečasova vláda. Návrh předložila skupina koaličních poslanců. Potvrzení legitimity protikomunistického odboje a odporu formou zákona je podle nich potřebné k důslednému vyrovnání se s komunistickým režimem. Vyplývá to z návrhu usnesení, který je zveřejněn na internetu. Téměř totožný návrh už jednou předložil Senát. Po volbách, které vyhrála levice, jej ale stáhl zpět. Účastníci třetího odboje by tak mohli získat postavení válečných veteránů, přestože nebojovali jako vojáci. Tím by jim vznikl nárok na některé nepeněžní výhody, například ve zdravotní péči. Součástí symbolického ocenění by byl i pamětní odznak.

Podle návrhu by bojovníci proti komunismu měli mít podle míry svého zapojení nárok na osvědčení účastníka protikomunistického odboje nebo odporu. Osvědčení má vydávat ministerstvo obrany na základě kladného stanoviska Ústavu pro studium totalitních režimů. Vláda má nicméně k celému návrhu připomínky. Jedná se především o upřesnění definice některých pojmů, například spojení „aktivní účast“, „mimořádně záslužný čin“ či „ozbrojený nebo jiný srovnatelný boj“. Ústav by tak potom mohl o žádostech kvalifikovaněji rozhodovat.

Návrh usnesení vlády problematiku specifikuje: „Pokud by mělo být vydané osvědčení jen deklaratorním aktem, není v navržené právní úpravě řešena možnost postupu žadatele o vydání osvědčení v případech, kdy mu osvědčení vydáno nebude, a žadatel bude přesto přesvědčen o dostatečném prokázání svého nároku.“ Dále poslancům navrhuje, aby zvážili, zda by vydávání osvědčení nemělo mít charakter správního rozhodnutí ministerstva obrany.

Sněmovna už jednou návrh o protikomunistickém odboji posuzovala, šlo o senátní normu. Horní komora se ale po volbách, ve kterých získala levice většinu, rozhodla materiál stáhnout. Odůvodňovala to především analýzou některých historiků, kteří označili návrh za krajně nedomyšlený. Hrozí podle nich, že kvůli mlhavým a sporným kritériím nebudou o přidělených osvědčeních rozhodovat skutečné zásluhy, ale libovůle zmocněných státních úředníků.

Z výstavy o třetím odboji
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24