Akutní péče v Praze se nezhroutí, hrozí jen odklad plánovaných operací

Praha – V pražských nemocnicích není ohrožena urgentní péče, problémy mohou nastat jen na úrovni plánované péče. Výpověď podle primátora Bohuslava Svobody podalo v průměru 10,6 procenta lékařů v pražských nemocnicích. Největší těžkosti se očekávají v oblasti neurologie, především ve Všeobecné fakultní nemocnici, ve FN Královské Vinohrady a částečně i Na Bulovce. Hned na druhém místě hrozí krize u anesteziologů, a to zejména v Thomayerově nemocnici v Krči. Komplikace pravděpodobně budou i na ORL na Vinohradech. Média dříve spekulovala i o krizi v porodnictví, tam ale podle účastníků schůzky problémy nebudou.

Naopak z nemocnice Na Homolce a z Ústřední vojenské nemocnice se nechystají odcházet žádní lékaři. Právě tyto nemocnice by se měly postarat o poskytování akutní péče v problémových oborech. Vyplynulo to ze schůzky pražského primátora Bohuslava Svobody a ministra zdravotnictví Luboše Hegera s řediteli pražských nemocnic. Ministr Heger oznámil, že jednotlivé obory se budou přesouvat po Praze s tím, že neurologická péče bude zajištěna v nemocnici v Motole a částečně i v nemocnici Na Homolce.

Primátor Svoboda na tiskové konferenci připomněl, že podmínky lékařů až na mzdové požadavky jsou v tuto chvíli vlastně již plněny. Jedná se zejména o řešení problematiky vzdělávání lékařů a přípravy zdravotnické reformy. „Pravda je, že neumíme odpovědět na požadavky mzdové. Není v moci ministra ani ředitelů nemocnic změnit objem mzdových prostředků,“ řekl Svoboda s tím, že v systému ty peníze nejsou.

Svoboda: „Akutní péči zajistíme, plánované operace budou odkládané na jiný čas. Transfer pacientů bude projednáván se záchrannou stanicí.“


Podle Hegra jsou ambulantní specialisté připraveni ulehčit nemocničním ambulancím. Hospitalizační aktivity také lze převést do ambulantní péče a nemocnicím tak zbude jen urgentní péče akutní, kde nemocnice nejsou zastupitelné, dodal Heger.

Všichni zúčastnění se na schůzce dohodli na tom, že na pražském magistrátu bude zřízeno centrum, kde se budou shromažďovat informace o situaci v pražských nemocnicích tak, aby bylo možné v případě krize rychle jednat.


Praha zajišťuje v některých oborech specializovanou péči pro celou republiku. Ke konci roku bylo v celé republice podáno podle údajů ministerstva 3 772 výpovědí. Pokud je lékaři nestáhnou, nepřijdou 1. března do práce. Ve druhé fázi kampaně chtějí odboráři získat další tisícovku výpovědí. Lékaři také budou vypovídat dohody o pracovní činnosti, které jim umožňují větší množství přesčasů. Tyto výpovědi mají dvoutýdenní výpovědní lhůtu.