Nevidomí turisté si mohou číst v mapě

Praha – Unikátní hmatové mapy středních Čech nechal vytvořit kraj pro nevidomé a slabozraké spoluobčany, trojrozměrné mapy jim pomohou zorientovat se v pohořích, řekách nebo třeba i památkách. Zahrnují také všechna okresní města kraje a díky výraznému podbarvení se v nich zorientují i slabozrací. Kraj nechal vyrobit mapy za přispění peněz z fondů EU. Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých motivovalo vytvoření hmatových map k jednání o jejich realizaci i s dalšími kraji, třeba Moravskoslezským, Plzeňským nebo Jihomoravským.

V nových plastických 3D mapách nechybí ani popisky v Braillově písmu nebo legenda s jednotlivými rastry. Podle předsedy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SOONS) Josefa Stiborského jsou takové mapy výraznou pomocí v orientaci, jeden obrázek totiž podá víc informací než hodinová přednáška. „Mohu mít nějakou představu o rozložení hor, vodstva, kudy tečou řeky v kraji, ale až teprve, když si důkladně prohlédnu danou mapu, zjistím, nakolik se mé původní představy odchylovaly od skutečnosti,“ pochvaloval si Stiborský projekt.

Mapy je nutné nejdříve digitálně zpracovat, poté vytvořit podklad. „Lepím jednotlivé materiály s různými rastry a pak to vylisuji ve speciálním vakuovém lisu,“ popsala pro ČT ve zkratce postup dodavatelka hmatových map pro nevidomé Dana Fuxová. Pod průhlednou plastovou mapou je i mapa tištěná s výraznými barvami a velmi kontrastním zpracováním. Například Marie Karelová bez digitální lupy a silných brýlí nevidí téměř nic. „Rozliším jak povodí, tak cesty, lesy i ostatní krajinu,“ pochvaluje si mapu.

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové

Celkem 40 map za 200 tisíc korun financovaly evropské fondy. Nevidomí lidé je najdou v tzv. tyflocentrech (Základ slova pochází z řeckého TYFLOS - slepý. TyfloCentrum představuje místo, kde se schází nevidomí a slabozrací lidé a kde nacházejí pomoc), ale i v knihovnách a informačních centrech jednotlivých měst. „Věřím, že do budoucna nebudou sloužit jenom v infocentrech, ale že se další kusy dostanou třeba i do specializovaných škol,“ vyslovil přání radní pro regionální rozvoj Středočeského kraje Marcel Chládek (ČSSD).

Plastické mapy pro nevidomé a slabozraké
Plastické mapy pro nevidomé a slabozraké