Novela trestního zákoníku: za úplatek až deset let

Praha - Koaliční kabinet dnes v souladu se svou protikorupční strategií schválil novelu trestního zákoníku zvyšující postihy úředních osob za braní úplatků, zneužití pravomocí a pletichy v insolvenčním řízení. Za braní úplatků bude úředním osobám hrozit až deset let vězení. Úprava trestů tak umožní použít pro odhalování závažné korupce spojené s úplatkářstvím odposlechy. Normu nyní posoudí sněmovna a Senát.

„Důležité je i doplnění rozšíření domácího vězení jako alternativního trestu,“ řekl po jednání vlády ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil s tím, že novela umožní za jistých podmínek propustit vězně odsouzené za méně závažné trestné činy do domácího vězení.

Novela také umožňuje soudu rozhodnout o uložení zabezpečovací detence širší skupině pachatelů zločinů. Upravuje i přeměnu ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci, a to těm pachatelům, kteří narušují léčbu nebo se jí odmítají podrobit a jejich pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády

Podezřelé z úplatku bude možné odposlouchávat

Podle novely trestního zákoníku bude soud moci za přijetí úplatku vyměřit až desetiletý trest jako za zvlášť závažný zločin. Nyní se trestní sazba za přijetí úplatku úřední osobou pohybuje mezi dvěma až osmi lety. „V případě recidivy hrozí pachateli takového trestného činu, je-li úřední osobou, i mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody. Pro úplnost je třeba uvést, že je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin, může být soudem vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, což v případě korupčního jednání bude zvlášť důležité pro odhalování této trestné činnosti,“ uvedli autoři návrhu.

Zvýšení trestů za přijetí úplatku je součástí vládní strategie boje proti korupci. Koaliční závazek má naplnit i navýšení trestní sazby za zneužití pravomoci úřední osoby. Vyšší trest než současných šest měsíců až tři roky má hrozit úředním osobám například za úmyslné způsobení škody, překročení pravomoci či nesplnění povinností. Ze dvou až deseti let stoupnou sazby za předchozí činy v případě, že pachatel způsobí svým činem značnou škodu.

Novela pamatuje i na poškození životního prostředí

Výčet trestných činů, u kterých by měla být trestní sazba za korupční jednání u úředních osob zpřísněna, návrh trestního zákoníku doplňuje o sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a pletichy při veřejné dražbě.

Novela, která má podle Pospíšila začít platit ihned po projití legislativním procesem, obsahuje také nové znění skutkových podstat trestných činů poškození a ohrožení životního prostředí a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.